logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Šišov

Zriadenie:
starobylá, obnovená r. 1780
Titul kostola:
Kostol Povýšenia Svätého Kríža
Iné mená:
Šišov : okres Bánovce nad Bebravou/Trenčiansky kraj (Nitrianska stolica) po 1895 pričl. o. Dolný Riadok, Horný Riadok; 1976–1990 pričl. o. Chudá Lehota.
1773 Sisso, 1786 Schischo, 1808 Sissó, Sissow, 1863 Siszó, 1873–1913 Sissó, 1920– Šišov
------------------------
Dolný Riadok: 1773 Al[só]-Rédek, Unter-Radeck, Dolne Radek, 1786 Alschó-Rédek, Dolní Radek, 1808 Nemes-Rédek, Zemanský Hrádek [!], 1863–1895 Alsórédek
Horný Riadok: 1773 Fel[ső]-Rédek, Ober-Radeck, Horne Radek, 1786 Felschő-Rédek, Horní Radek, 1808 Nemes-Rédek, Zemanský Hrádek [!], 1863–1895 Felsőrédek
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
1. Borčany (373), k. sv. Gála, b. (13. st.), 2. Chudá Lehota (288), kap. P. M. Sedemb. (1944), 3. Libichava (285). K 32, p 9, s 16. Duchovný správca: Viliam Jablonický, SDB.
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Trnavská
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Mikuláš (Šišov, 1332) farár
1559 sp. - 1560 - - Peter (Kovarce, 1560) farár
1560 - - - - - Zolcsányi, olim de Zolchian Joannes. farár
1613 - - 1615 - - Kapríni, Gašpar farár
1615 - - 1624 - - Gallik Nicolaus farár
1624 - - 1629 - - Sartorius Franciscus farár
1629 - - 1632 - - Čech, Ján zo Šišova farár
1632 - - 1641 - - Sartorius Franciscus farár
1641 - - 1647 - - Institutorin Andreas farár
1647 - - - - - Lipniczky seu Kosztoleczky Samuel farár
1677 - - 1680 máj 31. Semets, Matej farár
1781 - - +1787 júl 29. Škrabák, Juraj farár
1787 - - 1788 - - Jankovič, Ignác farár
1788 - - 1816 - - Ivanič, Vojtech farár
1816 - - 1817 - - Kovalčík, Jozef farár
1817 - - 1821 dec. 27. Bokroš, Ján Maximilián farár
1821 - - 1825 - - Bazalica, Matej farár
1825 - - 1853 - - Bokroš, František (1789-1865) farár
1853 - - 1863 nov. 29. Vály de Eadem et Csalticz Eduardus. farár
1863 dec. 18. +1870 feb. 12. Veszelovszky Martinus. farár
1870 máj - 1890 - - Werner Franciscus. farár
1890 - - 1895 - - Hajniss Justinus administrátor
1895 po - 1902 - - Budaváry, Augustín Andrej administrátor
1902 - - 1908 - - Kniha, Konštantín Ján, OFM farár
1908 - - 1908 po - Jakabovič Ján administrátor
1908 - - 1920 - - Lipka Laurentius farár
1921 - - 1924 - - Porubský, Vojtech Jozef farár
1924 - - 1956 - - Husárik, Pavol farár
1956 - - 1970 - - Fuska, František, SDB správca farnosti
1970 - - 1972 - - Markech, Anton administrátor
1972 - - 1974 - - Danišovič, Alojz správca farnosti
1974 - - 1988 - - Jablonický, Viliam, SDB správca farnosti
1988 - - 1991 - - Chudý, Rudolf farár