logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Široké

Zriadenie:
zmienka 1332
Titul kostola:
sv. Mikuláša (starobylý)
Iné mená:
Široké PO/PV šariš. 1773 Siroka, Siroke, 1786 Schiroka, 1808 Siroka, Ssiroká, 1863–1913 Siroka, 1920– Široké
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
1. Víťaz (1.500), k. sv. Jozefa (1961), k. sv. Ondreja (1776), 2. Ovčie (630), k. sv. Barbory (1828).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Košická

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Henrich(Široké,1332) kňaz
1332 medzi 1337 - - - Mikuláš(Široké,1332) kňaz
1718 - - 1734 - - Tormossy Jakub farár
1734 - - 1737 - - Ravasz Juraj farár
1737 - - 1763 - - Holenkay Ján farár
1763 - - 1773 - - Bober, Michal farár
1773 - - 1777 - - Mihály, Robert farár
1777 - - 1824 - - Domaniczky, Ján, de Domaniža farár
1824 - - 1826 - - Szenczy, Eduard, OFM administrátor
1826 - - 1828 sept. 27. Somossy, Juraj administrátor
1829 - - 1829 - - Hetessy, Ignác excurrendo
1829 - - 1831 - - Tuláč, Alexander administrátor
1831 okt. 6. 1835 - - Úsz, Alexander, de Uzovce administrátor-farár
1835 - - 1836 - - Király, Ignác administrátor
1836 - - 1849 - - Ribiczey, Ľudovít administrátor-farár
1849 - - 1850 - - Schmucz, Serafín, OFMConv administrátor
1851 - - 1856 - - Marcéni, Andrej administrátor
1856 - - 1865 - - Mazalík, Augustín farár
1865 - - 1899 - - Hedry, Felix, de Hendrichovce administrátor-farár
1899 - - 1899 - - Galyavszky, Juraj administrátor
1899 júl 1. 1915 sept. 1. Dobránszky, Ján administrátor
1915 - - 1923 - - Čársky, Jozef farár
1923 - - 1924 - - Kofrit, Florián administrátor
1924 - - 1931 - - Jančáry, Vojtech administrátor
1931 - - 1932 - - Guci, Eugen administrátor
1932 - - 1935 - - Boľanovský, Ján administrátor
1936 - - 1940 - - Hrabský, Vojtech administrátor
1940 - - 1951 - - Jerga, Andrej správca farnosti
1951 - - 1952 - - Kocun, Emanuel správca farnosti
1952 - - 1957 - - Oros, Andrej správca farnosti
1958 - - 1975 - - Adamčák, Peter farár
1976 - - 1977 - - Lesník Anton správca farnosti
1977 - - 1980 - - Palša, Andrej správca farnosti
1980 - - 1990 - - Balica, Milan administrátor
1990 - - 1999 - - Dugas, Jozef farár
1999 - - 2002 - - Jurkovič, Eugen farár
2002 - - 2015 - - Kyšeľa, Miroslav farár
2015 - - - - - Takáč, Stanislav farár