logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Šipice

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
Kostol Narodenia Panny Márie
Iné mená:
Hontianske Tesáre: okres Krupina/Banskobystrický kraj (Hontianska stolica) 1990 pričl. o. Báčovce, Dvorníky, Šipice (1951 zlúč. o. Dolné Šipice a Horné Šipice).
1773 Teszér, Tesary, 1786 Teszér, 1808 Teszér, Dessir, Tesáre, 1863–1913 Teszér, 1920 Tesáre, Tesáry, 1927–1948 Hontianske Tesáry, 1948– Hontianske Tesáre
-------------------------
Báčovce: 1773 Bacsfalu, Bachdorf, Bačowce, 1786 Bácschfalu, Bachsdorf, 1808 Bács, Bácsfalu, Bachsdorf, Bačowce, 1863–1907 Bácsfalu, 1913 Kisbácsfalu, 1920–1990 Báčovce
Dvorníky: 1773 Udvarnok, Dwornik, Dvorniky, 1786 Udwarnok, Dworanki, 1808 Udvarnok, Dworník, Dwořanky, 1863–1907 Udvarnok, 1913 Hontudvarnok, 1920–1990 Dvorníky
Šipice: 1951–1990 Šipice
Dolné Šipice: 1773 Also-Sipek, Dolne Sipice, 1786 Alschó-Schipek, Dolné Ssipice, 1808 Alsó-Sipek, Dolní Ssipík, Dolní Ssipice, 1863–1913 Alsósipék, 1920–1951 Dolné Šipice
Horné Šipice: 1773 Felső-Sipek, Horne Sipice, 1786 Felschő-Schipek, Horné Ssipice, 1808 Felső-Sipek, Horní Ssipík, Horní Ssipice, 1863–1913 Felsősipék, 1920–1951 Horné Šipice
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
1. Terany (230), kap. sv. Lukáša (1950), 2. Drážovce (75;, 3. Báčovce (72), 4. Šudince (30), 5. Liškov (75), 6. Hont. Tesáre (285) kap. sv. Jozefa (1968), 7. Dvorníky (94).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Trnavská
Stručné dejiny:
Obec Šipice vznikla v roku 1961 zlúčením Horných a Dolných Šipíc. Obec leží na juhozápadnom okraji Krupinskej výšiny v doline Báčovského a Belujského potoka, ktoré pritekajú zo Štiavnických vrchov. Obec Horné Šipice je doložená roku 1286 ako zemiansky majetok rodiny Šipických. Od roku 1438 patrila ostrihomskému arcibiskupovi Jurajovi Palocimu, ktorý ju daroval ostrihomskému arcibiskupstvu. Dolné Šipice sa spomínajú v roku 1438, kedy ich kráľ Žigmund daroval ostrihomskému arcibiskupovi. V 18. storočí bola zemianskou obcou rodiny Šemberiovcov, od 19. storočia patrila Zmeškalovcom. Obyvatelia boli vždy slovenskej národnosti. Od roku 1971 sú Šipice súčasťou obce Hontianske Tesáre. Farnosť jestvovala od roku 1322 do roku 2008. Štatúty ostrihomskej kapituly ju spomínajú v roku 1379. V búrlivých tureckých vojnách sa dostala okolo roku 1680 pod vplyv reformačných prúdov. Z kostola bolo odstránené všetko liturgické zariadenie a vybavenie. Sebechlebský farár Ján Gabriely sa zaslúžil o to, že v roku 1712 bola v Šipiciach obnovená pôvodná katolícka viera. Farnosť bola obnovená v roku 1722. Matriky boli vedené od roku 1723. Farnosť zanikla 1.12.2008, kedy bola pričlenená ako filiálka k novovzniknutej farnosti Terany.
Pramene:
nem1894; http://www.farnostterany.sk/historia/farnost-sipice [dňa 15.6.2023]

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Gellet(1332,Šipice) kňaz
1332 medzi 1337 - - - Egíd(1332,Hontianske Tesáre) kňaz
1332 medzi 1337 - - - Mikuláš(1332,Terany) kňaz
1675 júl 25. 1680 mar. 23. Hudák, Štefan farár
1680 - - 1702 - - spravované zo Sebechlieb
1702 dec. 14. 1704 júl 28. Gracho, Martin farár
1704 - - 1722 - - spravované zo Sebechlieb
1722 dec. 7. 1728 sept. - Valkó Joannes, Franciscus. farár
1728 okt. 2. 1733 jan. 10. Miskay, František Anton farár
1733 feb. 6. 1733 okt. - Domanický, Ján (?-1748) farár
1733 nov. 9. +1735 - - Hraňák, Ondrej farár
1735 mar. 27. +1737 - - Hrizlakovič, Ján Jozef farár
1737 sept. 28. 1739 - - Faber, Ján farár
1740 mar. 30. 1740 dec. 16. Krcho, Pavol farár
1740 dec. - 1745 jan. 17. Koron, Žigmund farár
1745 mar. 20. 1756 - - Kertész, Michal farár
1756 júl 27. 1759 jan. 27. Bernolák, Matej farár
1759 feb. 20. 1760 - - Szécsényi, Pavol Ján farár
1760 sept. 26. 1765 apr. 19. Kabolth, Ján Jozef farár
1765 júl 1. 1767 feb. 1. Stvrteczay, Pavol farár
1767 Feb. 21. +1768 okt. 16. Chmel, Juraj (1719-1768) farár
1768 dec. 10. 1772 feb. 24. Augustini, Štefan (1735-1828) farár
1772 mar. 4. +1773 mar. 1. Zubák Stephanus. farár Stephanus - opr. ed.
1773 jan. 24. 1780 - - Sztarcsek, Ján farár
1780 - - 1782 - - Szemelay, Matúš Alojz farár
1782 apr. - 1786 - - Gábor, Ján farár
1786 - - 1794 jún 15. Čelko, Ján (1759-1838) farár
1794 jún 15. 1794 júl 6. Morvay, Jozef farár
1794 aug. 6. 1800 júl 18. Vághy Lazarus. farár
1800 okt. 29. 1805 - - Simonyi, Pavol farár
1805 okt. 3. 1807 - - Rembsz, Ignác farár
1808 - - 1838 - - Sekáč, Juraj farár
1839 jún 30. 1845 dec. 16. Fehér, Michal farár
1846 jan. 9. 1852 máj 8. Čintalan, Ignác farár
1852 - - +1863 jún 1. Jastrabský, Štefan farár
1863 júl 24. 1869 - - Kubina, Andrej, SJ farár
1869 - - 1874 - - Szeghy, Ladislav (1842-po r. 1920) farár
1874 - - 1882 - - Ščasný, Ján farár
1882 - - 1895 - - Ďurčanský, Demeter Jozef, OFM farár
1895 - - 1909 - - Matušík, Maurus Štefan, OFM administrátor
1909 - - 1913 - - Urbán Paulus administrátor
1913 - - 1920 - - Ravasz, Štefan (1879-1953) administrátor
1921 - - 1923 - - Petrek, Jozef (1888-1973) administrátor
1923 - - 1924 - - Ravasz, Štefan (1879-1953) excurrendo z Hontianskych Nemiec
1924 - - 1932 - - Matušík, Maurus Štefan, OFM administrátor
1932 - - 1935 - - Bob, Ján excurrendo z Hontianskych Nemiec
1935 - - 1936 - - Horváth, Ľudovít administrátor
1936 - - 1940 - - Jankola Ján (Emil) administrátor
1940 - - 1943 - - Boháč František administrátor
1943 - - 1947 - - Hlinka, Ján administrátor
1947 - - 1954 - - Paxy, Ladislav farár
1954 - - 1960 - - Mucha, Juraj administrátor
1960 - - 1962 - - Páleník, Jozef administrátor
1962 - - 1968 - - Jurkech Anton, SVD, Dr. Rom. administrátor
1968 - - 1970 - - Bachan, Pavol administrátor
1970 - - 1990 - - Vadovič, Jozef administrátor
1990 - - 1999 - - Bašo, Ján excurrendo z Dudiniec