logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Šintava

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
Kostol sv. Martina, biskupa
Iné mená:
Šintava: okres Galanta/Trnavský kraj (Nitrianska stolica) 1957 vyčl. o. Vinohrady nad Váhom.
1773 Szempthe, Sintau, Sintawa, 1786 Schempte, Schindau, Ssintawa, 1808 Sempthe, Schintau, Ssintawa, 1863 Sempthe, 1873–1913 Sempte, 1920– Šintava
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
Vinohrady n. Váh. (1.800), k. P. M. Navšt. pútn. (obn. 1694), kap. sv. Urbana (1768).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Trnavská
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Benedikt (Šintava, 1332) farár
1512 sp. - - - - Gregor (Šintava, 1512) farár
1559 a 1564 - sp. - Niger, Juraj (Šintava, 1559) farár
1573 a 1579 - sp. - Bornemisza Petrus farár
1607 sp. - - - - Zolyami Balthasarus. farár
1647 - - - - - Csehy, Martin farár
1668 jún 16. - - - Tolt, Andrej farár
1673 sp. - - - - Maťašovský, Ladislav farár
1677 - - - - - Bihary, Daniel farár
1684 aug. 4. 1686 aug. 13. Hustovič, Lukáš Anton farár
1686 aug. 17. 1689 - - Kázmér, Ján farár
1689 jún - 1689 okt. - Zsembery Georgius. farár
1689 okt. - 1690 - - Ghillány, Juraj farár
1690 apr. 5. 1690 - - Okoličáni, Imrich Ladislav farár
1690 dec. 20. 1697 apr. 27. Vidlics Lucas, Antonius. farár
1697 máj 2. 1698 - - Saáry, Juraj Imrich farár
1700 - - 1713 - - Spáczay, Gašpar farár
1713 máj 11. 1720 feb. 19. Letheney, Štefan farár
1720 feb. 20. 1723 - - Polentári, František farár
1723 apr. 18. 1735 - - Kubrický, Ján farár
1735 apr. 20. 1742 - - Gašpar, Ondrej farár
1742 apr. 11. +1762 júl 27. Ketzer, Jozef farár
1762 sept. 2. 1773 apr. 22. Horváth, Ján (Opoj, 1760) farár
1773 júl 18. +1777 máj 13. Valovics Georgius. farár
1777 jún 16. +1810 máj 7. Torma, Michal farár
1810 - - +1819 mar. 6. Petricza, Tomáš farár
1819 - - 1825 máj - Slezák, Štefan farár
1825 - - 1827 okt. 4. Kardhordó, Anton farár
1827 - - +1854 nov. 13. Filo, Imrich farár
1854 - - 1877 jan. 19. Hegyi, Ignác farár
1877 - - 1895 - - Karell, Jozef (1842-1902) farár
1895 - - 1905 - - Praznovský, Anton farár
1905 - - +1934 jan. 3. Jankovič, Štefan administrátor, farár 1912 dekan, 1927 okr. dekan
1934 - - 1937 - - Látečka, Andrej Eduard farár
1937 - - 1940 - - Neznámy kňaz
1940 - - +1979 - - Blaškovič, Ján (1908-1979) administrátor, farár 1943 farár, 1969 okr. dekan
1979 - - 1990 - - Kaňka, Ferdinand správca farnosti
1990 - - 2007 júl 1. Lukačovič Daniel farár