logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Senohrad

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
Kostol sv. Imricha
Iné mená:
Senohrad: okres Krupina/Banskobystrický kraj (Hontianska stolica) 1951 vyčl. v. o. Lešť.
1773, 1808 Szenograd, Senohrad, 1786 Sennograd, Sennohrad, 1863–1888 Szenográd, 1892–1913 Szénavár, 1920 Senohrady, 1927– Senohrad
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
1. Horné Mladonice (360), k. sv. Demetera (1890), 2. Zem. Vrbovok (60), 3. Dačov Lom (92), 4. Lešť (176).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Trnavská
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Kalixt(1332,Lešť) kňaz
1584 sp. - - - - Jančovič, Jakub farár
1669 sp. - - - - Zabojnik Georgius. farár
1677 máj 8. 1678 - - Hanula, Juraj farár
1680 dec. - 1685 - - Balažovič, Michal (17. storočie) farár
1685 apr. 19. 1692 - - Majno, Juraj farár
1693 apr. 13. 1704 júl 12. Gulička, Štefan farár
1704 júl 12. 1709 jan. 9. Gyurkovics, Tomáš farár
1709 jan. 9. 1724 - - Dombay, Juraj farár
1724 apr. 22. 1730 júl 25. Hepner, Ján (?-1753) farár
1730 aug. 7. 1737 - - Dombay, Jakub farár
1737 júl 25. 1749 - - Jonáš, Martin farár
1749 feb. 19. +1774 mar. 7. Pinka, Ignác farár
1774 máj 4. +1780 mar. 26. Ondrejkovič, Juraj farár
1780 júl 9. +1797 sept. 27. Kubek, Ignác farár
1798 okt. 16. +1799 jan. 25. Cingel, Ján farár
1799 mar. 12. +1805 jún 13. Šlapák, Ján farár
1805 aug. 7. +1838 júl 24. Huszóczy, Jozef farár
1838 - - 1839 - - Klimo, Samuel farár
1839 mar. 19. +1841 aug. 29. Sekáč, Juraj farár
1841 nov. 1. +1870 apr. 1. Mészáros, Jozef (1798-1870) farár
1870 jún 17. +1878 dec. 25. Vallus Joannes. farár
1879 jún 2. +1899 jan. 16. Pósch, Samuel farár
1899 - - 1927 - - Čižmár, Martin farár 1908 okr. dekan
1927 - - 1939 - - Šimúth, Ľudovít farár 1938 dekan
1939 - - 1940 - - Dechet, Ján administrátor
1940 - - 1945 - - Neznámy kňaz
1945 - - 1952 - - Mihaliak, Aurel administrátor
1952 - - 1960 - - Andreev Pavol správca farnosti
1960 ? - 1992 ? - Drgoň, Pavol, SDB správca farnosti