logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Šenkvice

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
Kostol sv. Anny
Iné mená:
Šenkvice: okres Pezinok/Bratislavský kraj (Bratislavská stolica) 1964 zlúč. o. Malé Čaníkovce a Veľké Čaníkovce do o. Šenkvice.
1964– Šenkvice
----------------------
Malé Čaníkovce: 1773 Kis-Senkvicz, Klein-Schenkwitz, Male Senkwicze, 1786 Klein-Schenkwitz, [Klein]-Schenkowitz, Kisch-Schenkwitz, 1808 Kis-Senkvicz, Klein-Schenkwitz, Cerowé Ssenkwice, Malé [Ssenkwice], 1863–1907 Kissenkvic, 1913 Kissenkőc, 1920 Cerové [Šenkvice], Malé Šenkvice, 1927–1948 Malé Šenkvice, 1948–1964 Malé Čaníkovce
Veľké Čaníkovce: 1773 Nagy-Senkvicz, Grosz-Schenkwitz, Welke Senkwicze, 1786 Groß-Schenkwitz, [Groß]-Schenkowitz, 1808 Nagy-Senkvicz, Groß-Schenkwitz, Hrubé Ssenkwice, 1863–1907 Nagysenkvic, 1913 Nagysenkőc, 1920–1948 Veľké Šenkvice, 1948–1964 Veľké Čaníkovce
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
1. Bývalé Malé Šenkvice (806), kap. P. M. Sedemb., na Cerovskej ulici (1888).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Trnavská
Stručné dejiny:
Prvé zmienky o kostole v obci pochádzajú z roku 1390, kedy vikár ostrihomského arcibiskupa Leonarda de Pensauro spomína farnosť Šenkvice – Sankawych. Jeho vznik sa predpokladá okolo roku 1350. Absencia správ o obci medzi rokmi 1462 až 1557 potvrdzuje domnienky o opustení územia. Noví osadníci z okolia chorvátskej Kostajnice, vyhnaní nájazdmi Turkov, začali stavať na ruinách starého nový, väčší kostol. Následne sa Šenkvice stali v roku 1584 farnosťou. Prvým známym kňazom novej farnosti bol pravdepodobne Matej Sosič. Okolo roku 1618 začal Ján Janič s rozširovaním a renesančnou prestavbou kostola, ktorému pribudla veža i 4 metre vysoké hradby na ochranu pred lúpežnými nájazdmi tureckých vojenských oddielov. Tie plienili dediny juhozápadného Slovenska. Kostol bol vysvätený čanádským biskupom a zasvätený Svätej Anne až 3. apríla 1672. Počas nasledujúcich rokov sa na jeho vzhľade zmenilo len vybavenie kostola, keď pribudol organ a boli vyrobené nové omšové pomôcky a rúcha. V roku 1766 kostol vyhorel a v roku 1783 bol obnovený do dnešnej podoby.
Pramene:
nem1894, Wikipedia

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1604 - - 1611 - - Sosich, Matej farár
1611 sp. - - - - Tislanič, Peter farár
1611 - - 1630 - - Jemich, Ján farár
1630 - - 1632 - - Vietoris Marcus. farár
1632 - - 1640 - - Vistoky Matthias, Andreas. farár
1640 mar. 16. 1655 - - Heršič, Matej farár
1655 máj 7. 1682 - - Paukovics, Mikuláš farár
1682 apr. 27. 1684 - - Kuchevich Michael farár
1684 - - 1686 - - Puchericz, Michal farár
1686 dec. 9. 1689 - - Meszárics, Andrej Bartolomej farár
1689 máj - 1708 - - Primosics, Peter Pavol farár
1708 dec. 31. 1709 - - Kirkay Ludovicus, Ord. S. Franc. Substitutus farár
1709 - - 1711 - - Kralinovič, Matej farár
1711 sept. 26. 1715 - - Simonics, Martin Ignác farár
1715 mar. 26. 1736 - - Szentgyörgyi, Ondrej (1691-po r. 1736) farár
1736 - - +1749 nov. - Mackovič, Martin farár
1749 nov. 14. 1751 - - Szlamcsik, Matej farár
1751 júl 19. 1760 - - Szentgyörgyi, Ján (1720-1802) farár
1760 jan. 3. +1761 aug. 24. Klas, Adam farár
1761 aug. 29. +1784 dec. 8. Rock, Anton farár
1785 - - +1798 máj 5. Zborovszky Josephus. farár
1798 - - +1829 nov. 30. Szerzényi, Ján farár
1830 - - +1857 febr. 16. Hettes, Juraj farár
1857 febr. - 1857 máj - Tomka, Roger, OFMCap administrátor
1857 máj 22. +1882 dec. 16. Králik, Jozef farár
1882 - - 1883 - - Bakič, Ján administrátor
1883 sept. 21. 1887 - - Ernyei, Ľudovít farár
1887 - - 1889 - - Jedinák, Teodor administrátor
1890 - - 1906 - - Szkokánek, Jozef administrátor
1906 - - 1906 po - Hojsík, Imrich administrátor
1906 po - 1906 po - Toller Karol administrátor
1906 - - 1907 - - Petrik, František (1855-1923) administrátor
1908 - - 1908 po - Bokor Ernest administrátor
1908 - - +1918 - - Heves, Jozef farár
1918 - - 1929 - - Belopotocký, František farár
1929 - - 1931 - - Čapoš, Viktor farár
1931 - - 1934 - - Psársky, Jozef administrátor
1934 - - 1945 - - Očkovský, Emil farár
1945 - - 1947 - - Reichel, Imrich farár
1947 - - 1947 - - Neubert, František administrátor
1947 - - 1951 - - Paulen, Alfonz administrátor
1951 - - 1960 - - Kováčik, Pavol správca farnosti
1960 - - 1971 - - Miklis, Jozef správca farnosti
1971 - - 1990 - - Grman, Anton správca farnosti 1977 ThDr.
1990 - - 2007 - - Priebera, Anton farár