logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Senica

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
Kostol Navštívenia Panny Márie
Iné mená:
Senica: okres Senica/Trnavský kraj (Nitrianska stolica) 1944 pričl. o. Sotina; 1971 pričl. o. Čáčov; 1976 pričl. o. Kunov.
1773 Szenicz, Senitz, Senicza, 1786 Senitz, 1808 Szenicz, Senitz, Senica, 1863 Szénásfalu, 1873–1907 Szenic, 1913 Szenice, 1920– Senica
-----------------
Sotina: 1773 Szottina, Sotina, 1808 Szotina, Sotina, 1863–1907 Szottina, 1913 Szotinafalva, 1920–1944 Sotina
Čáčov: 1773 Csacso, Cžacžow, 1786 Cschacschó, 1808 Csácsó, Cžáčow, 1863–1913 Csácsó, 1920–1971 Čáčov
Kunov: 1773 Kunno, Kunow, 1786 Kunnow, 1808 Kunó, Kunow, 1863–1913 Kunó, 1920–1975 Kunov
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
1. Čáčov (400), k. P. M. Naneb. (1833), 2. Kunov (100).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Trnavská
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1560 a 1561 - sp. - Gáth, Juraj farár
1657 sp. - - - - Csetney, Martin farár
1664 apr. 24. 1669 - - Bakay, Michal. farár
1669 aug. 24. - - - Čermák, Michal farár
1673 - - 1673 - - P. Blaskovics Nicolaus, S. J. Admin farár
1673 - - - - - Simonides Joannes, S. J. farár
1676 - - +1681 okt. 30. Abrahámffy, Daniel farár
1681 - - 1685 - - Kucser, Daniel Ján farár
1688 jún 14. 1690 - - Zgurics Michael. farár
1690 dec. 14. - - - Butkovič, František farár
1700 - - +1712 - - Mike, Michal farár
1712 aug. 8. 1719 - - Tajnay, Gašpar Alexander farár
1719 sept. 1. 1732 - - Szentgyörgyi-Unínsky, Štefan farár
1732 - - 1733 - - Mulecz, Pavol farár
1733 dec. 21. 1735 - - Majténi, Ladislav (1703-1779) farár
1735 jan. 20. +1742 dec. 26. Rudinský, Andrej Jozef farár
1743 jan. 18. 1765 - - Nagy, Ján, špirituál farár
1765 apr. 30. 1784 - - Beznák, Pavol farár
1784 - - 1805 - - Beňovský, Ján farár
1805 - - +1832 aug. 30. Baluch, Šimon farár
1833 jan. 15. 1850 - - Geramb, Anton farár
1851 jan. 12. 1853 apr. 12. Vietorisz de Vaszka et Kiskovalócz Josephus. farár
1853 apr. 12. 1883 nov. 5. Belica, Štefan farár
1883 nov. - 1884 feb. 20. Bielčik, Ján farár
1884 feb. 24. +1899 febr. 22. Toller, Gabriel farár
1899 - - 1900 - - Klacsánszky Jozef administrátor
1901 - - 1919 - - Balázsy, Jozef administrátor, farár 1902 farár, 1912 dekan
1919 - - 1931 - - Závodský, Jozef (1870-1940) farár
1931 - - 1945 - - Mondok, Ferdinand farár
1945 - - 1946 - - Vrabec, Štefan administrátor
1946 - - 1950 - - Danišovič, Alojz farár
1951 - - 1961 - - Beňačka, Filip správca farnosti
1960 - - 1965 - - Pastor, František správca farnosti
1965 - - 1975 - - Nipča, Štefan administrátor obvodný dekan
1975 - - 1977 - - Vanček, Matúš Karol, OFMCap správca farnosti
1977 - - 1993 po - Martinec, Karol správca farnosti