logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Semerovo

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
Kostol Nanebovzatia Panny Márie
Iné mená:
Semerovo : okres Nové Zámky/Nitriansky kraj (Komárňanská stolica)
1773, 1808, 1863–1907 Szemere, 1786 Semere, 1913, 1938–1945 Komáromszemere, 1920 Semer, 1927–1938, 1945–1948 Semerovo, Szemere, 1948– Semerovo
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
Čechy (430), k. sv. Petra a Pavla, ap. (1735
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Trnavská
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Ján (Semerovo, 1332) farár
1674 sp. - - - - Farkasdy, Daniel farár
1685 sp. - - - - Jakubík, Štefan farár
1698 jún 3. 1702 - - Vrabelszky Stephanus. farár
1702 okt. 26. 1704 - - Janosovics Paulus farár
1704 júl 28. 1705 - - Gracho, Martin farár
1705 nov. 15. 1706 - - Tapolcsányi, Štefan farár
1713 apr. 30. 1713 - - Novomeský, Ján farár
1720 apr. 13. 1720 sept. 19. Beregh, Ján (1662-po r. 1720) farár
1720 sept. 19. +1730 feb. 15. Godor, Juraj farár
1730 feb. 19. +1735 - - Vanyo, Ján Ignác farár
1735 apr. 29. +1751 dec. 27. Kotúč, Imrich farár
1751 apr. 16. 1752 - - Balogh, Alexius farár
1752 sept. 22. 1758 dec. 9. Cziglányi, Andrej farár
1759 feb. 9. 1760 - - Kačkovič, Štefan (1702-1769) farár
1760 nov. 21. 1773 jún 23. Arady, Ignác farár
1773 júl 18. 1778 jan. - Čonka, František farár
1778 - - 1782 - - Markovič, Jozef farár
1782 - - 1796 - - Baluch, Juraj farár
1796 - - +1798 mar. 5. Pokorný, František Xaver farár
1798 mar. 14. 1812 - - Szedlaky, František farár
1812 - - 1815 sept. 26. Rakovszky, Alojz farár
1815 okt. 10. +1828 dec. 14. Kršák, Anton farár
1829 jan. 22. +1831 jan. 7. Kamaszy, Anton farár
1831 feb. 6. 1838 - - Kárász, Jozef farár
1838 júl 3. +1871 júl 7. Zaklukál Joannes. farár
1871 sept. 21. +1878 mar. 18. Chovanec, Štefan farár
1878 júl 2. +1920 nov. 28. Adamovich, Imrich farár
1920 dec. 1. 1921 mar. 31. Weber, Michal administrátor kaplán z Dvorov n. Žit.
1921 apr. 1. 1928 - - Berényi, Michal farár
1928 - - 1938 - - Garai, Jozef administrátor
1938 - - 1956 - - Kubík, Anton farár 1940 administrátor, 1945 farár
1956 - - 1965 - - Radošinský, Gašpar farár
1965 - - 1968 - - Balko, Vojtech farár
1968 - - 1975 - - Masarovič, Jozef správca farnosti
1975 - - 1990 mar. - Vaľa, Viliam František, CCG správca farnosti
1990 mar. - 1995 júl 6. Gubala, Alojz správca farnosti od r. 1991 sudca arcidiecézneho súdu
2007 - - - - - Čurka Pavol administrátor