logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Sedlice

Zriadenie:
zmienka 1248
Titul kostola:
Premen. Pána (1859).
Iné mená:
Sedlice PO/PV šariš. 1960–1990 pričl. o. Suchá Dolina. 1773 Szedlicze, Sedlicze, 1786 Sedlicze, 1808 Szedlicze, 1808 Szedlicze, Sedlice, 1863–1913 Szedlice, 1920 Sedlice, Šedlice, 1927– Sedlice
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
1. Suchá Dolina (242), k. sv. Cyrila a Metoda (1925), kap. sv. Jozefa (1944), 2. Miklušovce-Klenov (15).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Košická

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Dominik(Sedlice,1332) kňaz
1332 medzi 1337 - - - Stefan(Sedlice,1332) kňaz
1332 medzi 1337 - - - Ján(Sedlice,1332) kňaz
1332 medzi 1337 - - - Detricus(Miklušovce,1332) kňaz
1332 medzi 1337 - - - Juanca(Sedlice,1332) kňaz
1785 - - 1803 - - Krivy, Ján farár
1803 - - 1806 - - Tamaskozics, Michael administrátor, excurrendo ?
1806 - - 1814 - - Ruzsinszky, Adauctus, OFM administrátor
1814 - - 1822 - - Kolárčik, Jozef administrátor
1820 - - 1820 - - Tormáši, Andrej administrátor
1820 - - 1822 - - Mátéffy, Jozef administrátor
1822 mar. 4. 1835 - - Holub, Ján administrátor
1835 - - 1856 - - Gažík, Jozef administrátor
1856 - - 1858 - - Orcsik, Tadeáš, OFM administrátor
1858 - - 1888 - - Liber, Ján administrátor-farár
1888 - - 1899 - - Ondzik, Pavol administrátor
1899 - - 1900 - - Hlebík, Ján administrátor
1901 - - 1902 - - Jagnešák, Pavol administrátor
1902 - - 1910 - - Neznámy kňaz
1910 - - 1916 - - Mayscheider, Zoltán administrátor-farár
1916 - - 1926 - - Dujsík, Anton administrátor
1926 - - 1936 - - Neznámy kňaz
1936 - - 1942 - - Dujsík, Anton administrátor
1942 - - 1943 sept 15. Ortuta, Ľudovít administrátor
1943 - - 1945 - - Pál, Ján administrátor
1945 - - 1952 - - Kuča, Ján administrátor
1952 - - 1964 - - Kern, Ján správca farnosti
1964 po - 1971 - - Majcher, Anton správca farnosti
1971 - - 1974 - - Macko, Ján správca farnosti
1974 - - 1974 - - Jacko, Michal farár
1974 - - 1977 - - Palša, Andrej správca farnosti
1977 - - 1978 - - Lesník Anton správca farnosti
1978 - - 1981 - - Naščák, Jaroslav správca farnosti
1981 - - 1996 - - Korínek, Vendelín farár
1997 - - 2002 - - Hudačko, Marko administrátor