logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Sedliacka Dubová

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
Kostol sv. Michala Archanjela
Iné mená:
Sedliacka Dubová: okres Dolný Kubín/Žilinský kraj (Oravská stolica)
1773 Dubova Colon[orum], Dubova, Sedlaczka Dubowa, 1786 Sedlacka Dubowa, 1808 Nemes-[Dubova] et Paraszt-Dubova, Zemanská [Dubowá] et Sedlacká Dubowá, Dubova Nobilium et [Dubova] Colonorum, 1863–1913 Parasztdubova, 1920– Sedliacka Dubová
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
Horná Lehota (520), k. P. M. Sedemb. (1972).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Spišská
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1559 pred - - - - Kostka, Peter farár
1559 a 1560 - sp. - Juraj (Sedliacka Dubová, 1559) farár
1610 sp. - - - - Szopóczy, Martin farár
1674 sept. 29. - - - Jaromin, Juraj farár
1688 feb. 1. 1688 - - Kucharovszky, Vojtech farár
1688 jún 26. 1690 - - Husák, Ján farár
1690 mar. 20. 1693 nov. 29. Kolkovič, Ján farár
1700 okt. 27. 1703 apr. 24. Sixti, Štefan farár
1703 apr. 27. 1712 - - Albrechtovič, Pavol farár
1712 feb. 25. 1713 - - Brestanský, Juraj farár
1713 feb. 22. 1723 sept. 1. Radiczky, Matej farár
1723 sept. 1. 1731 - - Holický, Ján farár
1731 aug. 21. +1751 apr. 4. Marikovský, Juraj Joachim Michal farár
1751 - - - - - Mladačan, František farár
1751 júl 13. 1756 júl 27. Bernolák, Matej farár
1756 aug. 2. 1761 okt. 2. Bergam, Michal farár
1761 okt. 2. 1769 - - Svaby, Štefan farár
1770 mar. 26. 1775 - - Madočáni, František farár
1775 sept. 20. - - - Lacko, Ján farár
1811 sp. - 1812 sp. - Karpinszky Michael farár
1821 sp. - 1824 sp. - Kiraly Andreas farár
1827 - - +1864 - - Matkovčík, Jozef farár
1960 - - 1963 - - Nagy, Ján (1916-1991) správca farnosti
1963 - - 1974 - - Letanovský, Alfonz správca farnosti
1974 - - - - - Tomaľa, Jozef správca farnosti