logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Šamorín

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
Kostol Nanebovzatia Panny Márie
Iné mená:
Šamorín : okres Dunajská Streda/Trnavský kraj (Bratislavská stolica) po 1808 pričl. o. Gančháza; 1960 pričl. o. Čilistov; 1976 pričl. o. Mliečno (1940 pričl. o. Bučuháza, Kráľovianky).
1773 Samaria, Somorein, Samorini, 1786 Somerein, Fanum S[anctae] Mariae, Samarja, Ssamorin, 1808 Somorja, Samaria, Sancta Maria, Sommerein, Sumerein, Ssamorýn, 1863–1913, 1938–1945 Somorja, 1920 Šamorýn, 1927–1938, 1945–1948 Šamorín, Somorja, 1948– Šamorín
---------------------
Gančháza: 1773 Gancsháza, Gancshaza, 1786 Gancschhása, Gőntérhása, Gőntschhása, 1808 Gancsháza, Gönczháza, Göntérháza
Čilistov: 1773 Csölösztő, Kledern, 1786 Cschölöstő, Kledern, 1808 Csölesztő, Kledern, 1863 Csölesztő, 1873–1920, 1938–1945 Csölösztő, 1927–1938, 1945–1948 Čilistov, Csölösztő, 1948–1960 Čilistov
Mliečno: 1773 Teifalu, Milhdorf, 1786 Milchdorf, Tejfalu, 1808 Tejfalu, Milchdorf, Mléčno, 1863 Téjfalu, 1873–1913, 1938–1945 Tejfalu, 1920 Mléčno, 1927–1938, 1945–1948 Mliečno, Tejfalu, 1948– Mliečno
Bučuháza: 1773 Bucsuháza, 1786 Bucschuhása, 1808, 1873–1877 Búcsúháza, 1863, 1882–1940 Bucsuháza
Kráľovianky: 1773 Kiralifia, 1786, 1808, 1863–1920, 1938–1940 Királyfia, 1927–1938 Kráľovianky, Királyfia
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
1. Kvetoslavov (900), kap. P. M. Naneb. (1883), 2. Hamuljakovo (750), k. sv. Kríža (13. st.), 3. Kalinkovo (800), k. sv. Františka As. (1930).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Trnavská
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1285 sp. - - - - Arnold (Šamorín, 1285) farár
1330 - - 1350 sp. - Andrej (Šamorín, 1330) farár
1386 sp. - - - - Abrahám (Šamorín, 1386) farár
1468 sp. - - - - Šimon (Šamorín, 1468) farár
1494 sp. - - - - Peter (Šamorín, 1494) farár
1510 sp. - - - - Michal (Šamorín, 1509) farár
1512 sp. - - - - Christián (Šamorín, 1518) farár
1561 sp. - - - - Wolfgangus. farár
1562 sp. - - - - Ján (Šamorín, 1562) farár
1587 - - 1592 - - Reüschel, Abrahám farár
1601 sp. - - - - Khindt, Mikuláš farár
1602 sp. - - - - Freyberger, Ján farár
1604 sp. - - - - Méhes, Pavol farár
1654 sp. - - - - Angyal, Imrich farár
1657 sp. - - - - Méhes, Pavol farár
1657 sp. - - - - Somoláni, Benedikt, OSPPE farár
1660 sp. - - - - P. Kelenovics Josephus, Admin farár
1668 sp. - 1669 - - Petheő, Ján farár
1669 - - 1673 - - Dolný, Štefan farár
1670 - - 1673 - - Petricz, Juraj Ignác farár
1674 okt. 15. 1674 - - P. Thomassovics Franciscus, Ord. S. Franc farár
1674 - - 1675 - - P. Szilágyi Melchior, Ord. S. Franc farár
1675 - - 1676 - - Szombathelyi, Benedikt farár
1676 - - 1682 - - Pyber, Ladislav farár
1682 sp. - - - - Dolný, Štefan farár
1687 - - 1688 - - Nagy, Ján, kanonik (-1699) farár
1688 mar. 14. 1689 - - Illyés, Štefan farár
1689 - - 1690 - - Balogh, Martin farár
1690 - - 1691 - - Böjtös Stephanus farár
1691 apr. 18. 1693 - - Ghillány, Juraj farár
1693 - - 1693 - - Radványi, František Peter farár
1693 - - 1700 - - Herold, František Wolfgang farár
1700 - - 1702 - - Tajnay, Martin farár
1702 - - 1708 - - Mednyánszky, František Ladislav farár
1708 - - 1713 - - Pyber, Pavol farár
1713 máj 25. 1719 - - Fribeisz, Michal Ignác farár
1719 aug. 12. 1720 - - Zehentner L. B. Carolus, Josephus. farár
1720 aug. 30. 1742 - - Fodor, Ladislav farár
1742 júl 5. +1764 apr. 18. Mavics, Matej farár
1764 máj 12. +1765 apr. 18. Bačák, František farár
1765 apr. 29. 1783 - - Cselle, Ján farár
1784 - - +1802 mar. 25. Benický, Gabriel farár
1802 - - 1838 - - Garay, Štefan (1774-1844) farár
1838 - - 1842 - - Varju Andreas. farár
1842 - - +1892 júl 4. Résely, Michal farár
1892 - - 1906 - - Kišfaludi, Žigmund farár
1906 - - 1910 - - Šimon Ľudovít administrátor
1910 - - 1921 - - Šimon Ľudovít farár
1921 - - 1929 - - Bresztyák, Alexander farár
1929 - - 1930 - - Molnár, Jozef (1903-1974) administrátor
1930 - - 1937 - - Bartal Rafael farár
1937 - - 1944 - - Kovács, Michal (1905 - po r. 1975) farár
1944 - - 1945 - - Kass Fridrich farár
1945 - - 1952 - - Rakita, Arpád farár
1952 - - 1957 - - Czigány, Imrich administrátor
1957 - - 1966 - - Koller, Július administrátor
1966 - - 1999 - - Barcsek, Alexander správca farnosti
1999 - - 2009 - - Barcsek, Alexander farár dekan