logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Sabinov

Zriadenie:
zmienka 1248
Titul kostola:
Sťatia sv. Jána Krst. (14. st.)
Iné mená:
Sabinov SB/PV šariš. 1956 vyčl. o. Červená Voda; 1986 pričl. o. Orkucany. 1773 Cibinium, Szebeny, Zebn, Szabinow, 1786 Cibinium, Kisch-Szebeny, Sabinow, 1808 Cibinium, Kis-Szeben, Zeben, Sabínow, Sebínow, 1863–1913 Kisszeben, 1920 Sabinov, Sobinov, 1927– Sabinov Orkucany: 1773 Orkuta, Orkuczany, 1786 Orkuta, Orkutsany, 1808 Orkuta, Orkutcany, Orkuťany, 1863–1913 Orkuta, 1920–1986 Orkucany
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
1. Jakubovany (800), k. sv. Vavrinca, m. (15. st.), kap. sv. Jána Nep. (1931), 2. Orkucany (600), k. Obet. Pána (15. st.), kap. sv. Jána Nep. (1815), 3. Červená Voda (150), 4. Drienica (50).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Košická

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Štefan(1332,Sabinov) kňaz
1332 medzi 1337 - - - Neznámy kňaz kňaz Pôsobí v: Jakubovany
1332 medzi 1337 - - - Mikuláš(Sabinov,1332) kňaz
1332 medzi 1337 - - - Dominik(Sabinov,1332) kňaz
1781 - - 1812 - - Ludvik, Karol farár
1812 - - 1819 - - Vajnarovits, František farár
1812 júl 1. 1.11.1812 - - Kažik, Ján Krstiteľ administrátor
1819 - - 1835 - - Somogyi, Jozef st farár
1835 - - 1850 - - Szepesházy, Eduard, Jozef, Augustín farár
1850 - - 1862 - - Šoltés, Ján farár
1862 - - 1865 - - Onczay, Jozef farár
1865 - - - - - Mazalík, Augustín farár
1885 po - 1887 - - Albrecht, Štefan administrátor
1922 - - 1923 - - Schütz, Eduard, Msgr administrátor
1923 - - - - - Schütz, Eduard, Msgr farár
1946 - - 1946 po - Dolobáč, Štefan správca farnosti
1950 - - 1959 - - Olejár, Štefan administrátor
1959 - - - - - Ďurčák, Anton správca farnosti
1987 - - 1990 - - Butkovský, Michal administrátor
1990 - - 2005 - - Naščák, Jaroslav farár
2005 - - - - - Cichý, Ladislav farár