logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Rybany

Zriadenie:
roku 1332 už jestvovala
Titul kostola:
Všetkých svätých (1300), neskoršie zmenené na Nepoškvrnené Počatie Panny Márie
Iné mená:
Rybany: okres Bánovce na Bebravou/Trenčiansky kraj (Trenčianska stolica) 1976–1990 pričl. o. Borčany. 1773 Rébin, Ribany, 1786 Rébin, Ribani, 1808 Ribény, Ribiny, Rybany, 1863–1882 Ribén, 1888–1913 Ribény, 1920– Rybany
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Nitrianska
Stručné dejiny:
Farnosť Rybany je doložená už v roku 1332. Obec je z listín známa v roku 1323 ako terra Riblyen. Pôvodné zasvätenie farského kostola v stredoveku bolo Všetkým svätým, ktoré pretrvalo až do druhej polovice 19. storočia. Dňa 29. apríla 1885 postihol farský kostol i jeho vežu veľký požiar. Bol prestavaný a rozšírený. Dňa 7. novembra 1886 bol slávnostne požehnaný a zasvätený Nepoškvrnenému Počatiu Panny Márie nitrianskym kanonikom Františkom Xaverom Vencellom.

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Ján(Rybany,1332) farár
1332 medzi 1337 - - - Pavol(1332,Borčany) kňaz
1627 sp. - - - - Ebecký, Ján farár
1630 sp. - - - - Skačáni, Ján (Veľké Ripňany, 1630) farár
1654 - - 1657 - - Laurentiades, Mikuláš farár
1665 sp. - - - - Kulifaj, Ján farár
1673 sp. - - - - Schurman, Martin farár
1675 - - 1678 apr. 12. Fábry, Juraj (Koš, 1675) farár
1678 - - 1684 - - Györy, Ondrej farár
1684 - - 1725 - - Mano, Joannes farár
1726 - - 1752 - - Riziky, Georgius farár
1752 - - 1755 - - Figuli, Stephanus farár
1755 - - 1787 - - Valentovics, Joannes farár
1787 - - 1800 - - Andrissek, Stephanus farár
1801 mar. 24. 1802 nov. - Janecz, Joannes farár
1802 nov. - 1804 - - Rokický, Jakub farár
1804 - - 1830 - - Czigler, Franciscus farár
1830 - - 1831 - - Korányi, Matthaeus farár
1831 - - +1860 mar. 31. Csernohorszky, Joannes farár
1860 - - 1879 - - Tóth, František (1810-1891) farár
1879 - - 1885 - - Dudaj, Ján administrátor
1885 - - 1907 - - Strakovič, František Xaver farár
1907 - - 1907 - - Tomanóczy, Ľudovit administrátor
1907 - - 1908 - - Gálik, Jozef (1858-1935) farár
1908 - - 1908 - - Zentay, Jozef administrátor
1908 - - 1943 - - Tomanóczy, Ľudovit farár
1943 - - 1944 - - Foltán Ferdinand, Ing. správca farnosti
1944 - - 1958 - ????? ????? Ak poznáte meno tohto kňaza, napíšte nám ho! Pomôžete nám.
1958 - - 1958 - - Hričovský, Štefan správca farnosti
1958 okt. 1. 1971 sept. 1. Barát, Marcel správca farnosti
1971 - - +1977 júl 20. Bednárik, Ľudovít správca farnosti
1978 - - +1989 nov. 8. Šafár Emil, ThDr. správca farnosti
1989 - - 1992 - - Dian, Daniel excurrendo Ostratice
1992 - - 1994 - - Kubica, Anton (1945-2021) správca farnosti
1995 - - 1999 - - Kavor, Milan excurrendo Ostratice
1999 - - 2019 - - Kavor, Milan farár člen Nitrianskej kapituly