logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Rohožník

Zriadenie:
1809
Titul kostola:
Kostol Nanebovzatia Panny Márie
Iné mená:
2010 Rohožník: okres Malacky/Bratislavský kraj (Bratislavská stolica) 1953 vyčl. v. o. Záhorie.
1773 Rarboczium, Rarpach, Rachrbach, 1786 Róhrbach, 1808 Rarbók, Rohrbach, 1863 Rárbok, 1873–1907 Rohrbach, 1913 Nádasfő, 1920 Ralboch, Rarbok, 1927–1948 Rarbok, 1948– Rohožník
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Trnavská
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1787 aug. 11. 1802 feb. 28. Stepan, Arsenius farár
1802 mar. 1. 1806 apr. 9. Valkovics, Andrej farár
1806 jún 6. 1807 feb. 28. Janátsy, Vavrinec farár
1807 mar. 1. 1808 dec. 31. Mathé, Michal farár
1808 apr. 1. +1811 aug. 20. Kubovič, Ján (Rohožník, -1811) farár
1811 okt. 1. 1823 nov. 13. Stankovič, Juraj (1783-1843) farár
1823 nov. 29. 1826 máj 12. Timcsák, Ján farár
1826 máj - 1826 júl 9. Hruzik Honorius, int. Admin. Ord. S. Franc farár
1826 júl 9. 1829 dec. 30. Köntös, Jozef farár
1829 jan. 1. 1840 aug. 31. Čisár, Jozef farár
1840 sept. 1. 1844 mar. 26. Časár, Ignác farár
1844 mar. 26. 1845 máj 19. Jedlička, Imrich farár
1845 máj 19. +1863 jan. 12. Oravec, Martin farár
1863 máj 20. 1864 máj 13. Kamánfalvy, František farár
1864 júl 14. 1865 sept. 1. Steglik, Karol farár
1865 sept. 1. 1867 mar. 30. Lajcha, Ján farár
1867 máj 1. 1870 nov. 6. Leitman, Štefan (1835-1871) farár
1870 nov. 6. +1887 jan. 18. Faragula, Michal farár
1887 - - 1889 - - Kocúrek, Rudolf farár
1889 - - 1890 - - Jambor, Peter (1860-po r. 1920) administrátor
1889 - - 1914 aug. 1. Jakubovič, Ján, OFM administrátor
1914 - - 1914 - - Csomor, Hugo administrátor
1914 - - 1915 - - Šikuta Mikuláš administrátor
1915 - - 1958 - - Šikuta Mikuláš farár
1958 - - 1961 - - Šimek, František správca farnosti
1961 - - 1980 - - Dubay, Dezider Anton, OFM správca farnosti
1981 - - 1991 - - Janovský, Metod Ján, OFMCap správca farnosti
1991 - - 1995 - - Chudý, Rudolf farár
2014 - - 2016 - - Flajžík Pavol farár