logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Riečka

Zriadenie:
1789
Titul kostola:
Kostol Nanebovzatia P. Márie
Iné mená:
Riečka: okres Banská Bystrica/Banskobystrický kraj (Zvolenská stolica)
1773, 1863 Riecska, 1786 Riecschka, 1808 Riecska, Řječka, Rečka, 1873–1882 Rjecska, 1888–1913 Récske, 1920– Riečka
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Banskobystrická
Stručné dejiny:
Farnosť. Do r. 1778 patrila k BB fare, potom ku tajovskej. R. 1789 zriadili tu kaplánsku stanicu. Keď sa stal r. 1807 Ján Mazoch, miestny K, tajovským farárom, Riečka ostala neobsadená. Matriky boli premiestnené do Tajova, ale viedli ich samostatne. Z Tajova bola obsluhovaná do r. 1938, kedy tu znova oživili samostatnú farnosť.

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1789 - - 1794 - - Kellner, Henrik miestny kaplán zo zrušenej rehole paulínov
1794 - - 1795 - - Pisch, Ignác miestny kaplán
1795 - - 1800 - - Frečák, Martin miestny kaplán
1800 - - 1803 - - Konťoš, Ján (1769-1841) miestny kaplán
1804 - - 1805 - - Dvorágh, Jozef miestny kaplán
1805 - - 1805 - - Neuwirth, Andrej miestny kaplán
1805 - - 1807 - - Mazoch, Ján miestny kaplán
1807 - - 1938 - - Mazoch, Ján farár r. 1809 dostal prezentu do Tajova, ponechal si obe fary, čo trvalo do r. 1938.
1938 - - 1969 - - Máček, Jozef farár
1969 - - 1979 - - Plško, Andrej správca farnosti
1980 - - 2000 - - Kýška Matej, SchP administrátor, farár (1986 - excurrendo aj Tajov)