logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Revúca

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
Kostol sv. Vavrinca
Iné mená:
Revúca: okres Revúca/Banskobystrický kraj (Gemerská, resp. Gemersko-malohontská stolica) 1976 pričl. o. Revúčka; 1976–1992 pričl. o. Mokrá Lúka.
1773 Nagy-Rőcze, Grosz-Rauschenbach, Welka Rewucza, 1786 Nagy-Rőcze, Groß-Rauschenbach, Welka Rewucza, 1808 Nagy-Rőcze, Groß-Rauschenbach, Rewuca, Welká Rewúca, 1863–1913 Nagyrőce, 1920– Revúca
----------------
Revúčka: 1773 Kis-Rőcze, Klein-Rauschenbach, Malá Rewuczka, 1786 Kisch-Rőcze, Klein-Rauschenbach, Malá Rewucza, 1808 Kis-Rőcze, Klein-Rauschenbach, Malá Rewúcka, 1863–1913 Kisrőce, 1920–1976 Revúčka
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
1. Mokrá Lúka (60), k. P. M. Navšt. (18. st.), 2. Mur. Zdychava (570), kap. Pov. sv. Kríža (1977), 3. Revúčka (485), k. P. M. Naneb. (1935), 4. Revúcka Lehota (14).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Rožňavská
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1519 sp. - - - - Gašpar (Revúca, 1519) farár
1687 aug. 12. - - - Maurer, Andrej Ignác Michal farár
1700 jún 2. - - - Ruttka, Frederik farár
1744 mar. 21. +1741 dec. 2. Krivánčik, Andrej farár
1745 jan. 5. +1757 máj 9. Komparič, Pavol farár
1757 Maj. 21. - - - Hátrik, Anton farár
1811 sp - - - - Tsuláky Mathias farár
1822 sp - 1840 sp - Jurika Joannes farár
1841 sp - - - - Massa, Karol farár
1844 sp - 1853 sp - Kajaba Josephus farár
1950 - - 1951 - - Ludrovský, Ján správca farnosti
1951 - - 1958 - - Novický, Gaudentius František, OFM správca farnosti
1958 - - 1959 - - Göttinger, Imrich správca farnosti
1959 - - - - - Korpáš, Štefan správca farnosti
1985 - - 1993 - - Kostolný, Jozef správca farnosti