logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Remetské Hámre

Zriadenie:
1848
Titul kostola:
Najsv. Trojice (1873).
Iné mená:
Remetské Hámre SO/KI užhorod. 1873 Remetevasgyár, 1877 Vasgyárremete, 1888–1892 Felsővasgyárremete, 1895–1902 Felsőremetevasgyár, 1907–1913, 1939–1945 Remetevasgyár, 1920 Hámre, Hámry, 1927–1939, 1945–1948 Remetské Hámry, 1948– Remetské Hámre
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
1. Hlivištia (160), 2. Poruba pod Vihorlatom (30), 3. Vyšná Rybnica (150), 4. Vyšné Remety (75).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Košická

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1942 - - 1950 - - Szittya, Juraj správca farnosti
1957 - - 1960 - - Harčár, Ján, ml administrátor
1957 - - 1961 - - Harčar, Ján (1913-1988) správca farnosti
1960 - - 1964 - - Šišler, Štefan správca farnosti
1964 - - - - - Kišiday, Juraj administrátor
1969 - - - - - Šuhaj, Vojtech administrátor
1972 - - - - - Hreško, Jozef správca farnosti
1990 - - 1991 - - Onderko, Andrej farár
1997 - - 2002 - - Fencák, Marián administrátor
2002 - - - - - Palečko, Roman farár