logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Ražňany

Zriadenie:
zmienka 1248
Titul kostola:
sv. Demetera (1510)
Iné mená:
Ražňany SB/PV šariš. 1773 Nyars-Ardó, Narssany, 1786 Nyarsch-Ardó, Narssany, 1808 Nyársardó, Njárssany, 1863–1913 Nyársardó, 1920–1948 Ňaršany, 1948– Ražňany
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
1. Uzov. Pekľany (400), k. Všechsvätých, barok. (1700), 2. Uzov. Šalgov (500), k. sv. Imricha, barok. (1610).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Košická

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Peter(1332,Ražňany) kňaz
1332 medzi 1337 - - - Ján(Ražňany,1332) kňaz
1332 medzi 1337 - - - Marcus(Ražňany,1332) kňaz
1783 apr. 19. 3.3.1789-1 - - Paldián, Jozef administrátor
1789 - - 1807 - - Forgáč, Jozef farár
1804* - - 1809-1825 - - Kanyuscsák, Andrej st farár
1807 - - 1824 - - Punday, Jozef farár
1825 mar. 25. - - - Duka štefan, de Dukovce farár
1846 - - 1885 - - Szallaszovics, Jozef, neskôr SZALYOVITS farár
1911 - - 1913 - - Žebrácky, Gejza administrátor
1912 - - 1913 - - Tóth, Štefan administrátor
1913 júl 1. 31.12.1931 - - Onderčo, Štefan farár
1938 - - - - - Bižák, Vendelín administrátor
1949 - - 1952 - - Jacko, Michal správca farnosti
1952 - - 1957 - - Zbojovský, Ján správca farnosti
1957 - - 1992 - - Jusko, Štefan správca farnosti
1994 - - 1995 - - Čižmár, Marián farár
1995 - - 1997 - - Jenčo, Ján farár
1997 - - 2002 - - Rákoš, Peter farár
1998 - - 2002 - - Kertýs, Martin administrátor
2002 - - - - - Ružbarský, Štefan farár