logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Rastislavice

Zriadenie:
1941
Titul kostola:
Kostol Nepoškvrneného Počatia Panny Márie (1943)
Iné mená:
Rastislavice NZ/NI nitr. 1936 vyčl. z o. Komjatice. 1936–1948 Degeš, 1948– Rastislavice
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
Polný Kesov (800), k. Krista Kráľa (1940).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Trnavská
Stručné dejiny:
Do 5.11.1938 filiálkou farnosti Komjatice, potom do 31.1.1941 filiálkou farnosti Urmín (Mojmírovce). Kurácia zriadená 1.2.1941.

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Peter (Poľný Kesov, 1332) kňaz
1941 - - 1971 - - Fekete, Jakub správca farnosti
1972 - - 1977 - - Rajtar, František správca farnosti
1977 - - 1983 - - Kováč, Ján (1925-1983) správca farnosti
1983 - - 1983 - - Sabol Stanislav, farár
1984 - - 1984 - - Priebera, Anton farár
1984 - - 1990 - - Riecky, Ján Mária Vianney Marián, OFMCap správca farnosti
1990 - - 1999 - - Ščepan, Viliam správca farnosti
2003 - - - - - Kováč Peter administrátor