logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Raslavice

Zriadenie:
zmienka 1334
Titul kostola:
P. M. Narod. (13. st.)
Iné mená:
Raslavice BJ/PV šariš. 1971 zlúč. o. Nižné Raslavice a Vyšné Raslavice . 1971– Raslavice Nižné Raslavice: 1773 Magyar-Raszlavicza, M[agyar]-Roszlavicza, Uherske Roslawicze, 1786 Magyar-Raszlawicza, 1808 Magyar-Raszlavicza, Uherské Raslawice, 1863 Magyarroszlavic, 1873 Magyarraszlavic, 1877–1913 Magyarraszlavica, 1920–1948 Uhorské Raslavice, 1948–1971 Nižné Raslavice Vyšné Raslavice: 1773 Tóth-Raszlavicza, T[óth]-Roszlavicza, Slowenske Roslawicze, 1786 Tóth-Raszlawicza, 1808 Tót-Raszlavicza, Slowenské Raslawice, 1863–1873 Tótraszlavic, 1877–1913 Tótraszlavica, 1920 Raslavice, 1927–1948 Slovenské Raslavice, 1948–1971 Vyšné Raslavice
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
1. Abrahamovce (175), k. sv. Anny (1732), 2. Lopúchov (174), k. P. M. Ruž. (1913), 3. Tročany (323), k. sv. Cyrila a Metoda (1757).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Košická

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Peter(Raslavice,1332) kňaz
1332 medzi 1337 - - - Ján(Raslavice,1332) kňaz
1785 - - 1808 - - Kaminský, Juraj farár
1808 - - 1814 - - Lessinszky, Štefan farár
1814 - - 1817 - - Moravec, Adjut, OFM administrátor
1817 - - 1818 - - Šimko, Juraj administrátor
1818 - - 1827 - - Zimáni, Michal administrátor
1828 júl 2. 1831 aug. 26. Sentiváni, Andrej farár
1832 - - 1833 - - Paulovič, Andrej (1799-1863) administrátor
1833 - - 1836 - - Kirchner, Eduard administrátor
1836 - - 1857 - - Király, Ignác farár
1858 - - 1890 - - Kollár, Ján (1831-1890) farár
1890 - - 1890 - - Krakovský, Jozef administrátor
1890 - - 1906 - - Andráščik, Ján (1860-1906) administrátor
1906 - - 1906 - - Levendovský, Anton administrátor
1906 - - 1937 - - Fogarassy-Zúbek, Jozef farár
1937 - - 1938 - - Eperjessy, Jozef administrátor
1938 - - 1955 - - Adam, Michal administrátor, farár
1955 - - 1996 - - Džupina, Karol správca farnosti
1996 - - 1999 - - Novotný, Stanislav administrátor
1999 - - +2003 apríl 26. Ščepan, Viliam farár