logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Raková

Zriadenie:
od roku 1789
Titul kostola:
Narodenia Panny Márie (1875).
Iné mená:
Raková: okres Čadca/Žilinský kraj (Trenčianska stolica) 1773 Rakova, Rakowa, 1786 Rakowa, 1808 Raková, 1863–1902 Rakova, 1907–1913 Trencsénrákó, 1920– Raková
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Nitrianska

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1789 - - 1790 - - Fabus, Joannes farár
1790 - - 1800 - - Ghéczy, Juraj farár
1800 - - 1800 - - Tóth, František administrátor
1800 - - 1810 - - Stanček, Ján farár
1810 - - 1810 - - Morvaj, Ignác administrátor
1810 - - +1833 aug. 29 Dávid, Jozef farár
1833 - - 1842 - - Vozárik, Stephanus farár
1842 - - 1842 - - Halabréni, Juraj administrátor
1842 - - 1848 - - Czingell, Michael farár
1848 - - 1861 - - Lulák, Ján farár
1861 - - 1871 - - Spacsek Ludovicus farár
1871 - - +1914 - - Sečanský, Ján farár
1915 - - 1918 - - Šimek, Ľudovít administrátor
1918 - - 1922 - - Beňo, Michal farár
1922 - - +1948 - - Bauer, Václav farár
1928 - - 1928 po - Kejval Adolf administrátor
1948 - - 1959 apríl 15. Šinský, Michal správca farnosti
1959 - - 1960 - - Figura, Jozef Kalixt, OFM administrátor
1960 - - 1982 - - Dupkala, Adam správca farnosti
1982 - - 1990 - - Šamaj, Milan správca farnosti
1990 - - 2003 - - Jurga, Justín správca farnosti 2000 honor. dekan