logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Rajecká Lesná

Zriadenie:
od roku 1698
Titul kostola:
Narodenia Panny Márie (starý 1400
Iné mená:
Rajecká Lesná: okres Žilina/Žilinský kraj (Trenčianska stolica) po 1900 zlúč. o. Frývald a Trstená do o. Frývald-Trstená (1948 Rajecká Lesná). 1902 Trsztyennafrivald, 1907–1913 Frivaldnádas, 1920 Trstená-Frývald, 1927–1948 Frývald-Trstená, 1948 Rajecká Lesná Frývald: 1773 Frivald, Friwald, 1786 Friwald, Fruwald, Friewald, 1808 Frivald, Friedwald, Friewald, Fříwald, Frýwald, 1863–1900 Frivald Trstená: 1863, 1877–1882, 1895–1900 Trsztenna, 1873, 1888–1892 Trsztena
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Nitrianska

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1673 jún 11. 1684 ? - Sartorius, Andrej farár
1684 ? - 1694 - - Skrovanovics, Andreas farár
1694 jún - 1712 - - Letavský, Ján farár
1712 - - 1723 - - Bartovič, Mikuláš farár
1723 - - 1729 - - Goldperger, Ján farár
1729 - - 1733 - - Najzer, Andrej Jozef farár
1733 - - 1738 - - Mihálffy, Štefan farár
1739 - - 1743 - - Cabada, Andrej farár
1743 - - 1749 - - Bátora, Štefan farár
1749 - - 1749 - - Matuškovič, Adam farár
1749 - - 1752 - - Ciník, František farár
1752 - - 1762 - - Maďarič, Ján farár
1762 - - 1764 - - Dobeš, Juraj farár
1765 - - 1771 - - Fedora, Andrej farár
1771 - - 1772 - - Paczkó, Andreas farár
1772 - - 1774 - - Filko, Andreas farár
1775 - - 1779 - - Horny, Georgius farár
1779 - - 1784 - - Jazsovics, Stephanus farár
1784 - - 1798 - - Prachary, Andrej farár
1798 - - 1807 - - Akay, Karol farár
1807 - - 1808 - - Huljak, František farár
1808 - - 1827 - - Škrovánek, Ján farár
1827 - - +1862 Október 4 Horecký, Jozef farár
1862 okt. - 1862 dec. - Černej, Ján administrátor
1862 - - +1876 máj 30. Karell, Jozef (1814-1876) farár
1876 jún - 1876 sept. - Hollý, Alexander administrátor
1876 - - 1891 - - Simko Antonius farár
1891 - - 1900 - - Tvrdý, Eduard farár
1900 - - 1907 - - Blažek, Ľudovít administrátor, farár
1907 po - 1908 - - Beneš, Jozef (1883-1945) administrátor
1908 - - 1938 - - Horvát, Július administrátor, farár
1938 - - 1953 - - Máchal, Viliam Jozef administrátor, farár
1953 nov. - 1954 febr. - Michalka Michal, ThDr. správca farnosti
1954 apríl 14. 1958 marec - Závodský, Ondrej správca farnosti
1958 aug. 1. 1990 febr. 1. Klabník, Alexander správca farnosti
1990 febr. 1. +2010 apríl 21. Šadlák, Pavol správca farnosti 1999 tit. kanonik