logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Pušovce

Zriadenie:
1810
Titul kostola:
P. M. Narod. (1812)
Iné mená:
Pušovce PO/PV šariš. 1773 Posfalva, Possowcze, 1786 Poschfalwa, Possowce, 1808 Pósfalva, Póssowce, 1863–1902 Pósfalu, 1907–1913 Pósfalva, 1920– Pušovce
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
Čelovce (180), 2. Chmeľovec (300), k. P. M. Naneb. (1789), 3. Chmeľov (280), k. Pov. sv. Kríža (1930), 4. Podhorany (540), k. sv. Alojza (1970), 5. Proč (520), k. P. M. Sedemb. (1922), 6. Šariš. Trstená (240), k. Krista Kráľa (1970).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Košická

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Štefan(Chmeľov,1332) kňaz
1332 medzi 1337 - - - Lukáš(Pušovce,1332) kňaz
1811 - - 1812 - - Liščák, Ján farár
1818 - - 1820 - - Har[t]abay, Ján, OFMConv administrátor
1820 - - 1826 - - Balazsovits, Matej, OFM administrátor
1826 - - 1827 - - Török, Juraj (1800-1843) administrátor
1828 - - 1830.4.4 - - Mátéffy, Jozef administrátor
1830 - - 1831-1832 - - Jánossy, Pavol administrátor
1837 - - 1838 - - Tarovský, Ján administrátor
1838 - - 1842 - - S[z]taviczky, Ján administrátor
1842 - - 1843 - - Táray, Ján administrátor
1843 - - 1844 - - Szlovácsek, Jozef Kalazantský, OFM administrátor
1844 - - 1848 - - Ňárši, Jozef administrátor
1849 - - 1856 - - Sebessy, Ján administrátor
1856 - - 1857 - - Banári, Dezider, OFM administrátor
1857 - - 1874 - - Szabó, Konštantín, OFM administrátor
1874 - - 1875 - - Deák, Michal administrátor
1875 - - - - - Lamoš, Roman administrátor-farár
1905 - - 1906 - - Kubík, Jozef (1871-1931) administrátor
1906 - - 1907 - - Gurecký, Ján [OFM] administrátor
1907 - - 1909 - - Hodobay, Mikuláš administrátor
1909 - - - - - Oleár, Ignác administrátor
1924 po - 1925 - - Balla, Andrej administrátor
1934 - - 1939 - - Homoky, Štefan administrátor
1940 - - 1947 - - Hrabský, Vojtech administrátor
1948 - - 1954 - - Kmec, Vojtech správca farnosti
1954 - - 1961 - - Kuchár, Karol administrátor
1954 - - 1961 - - Kuchár, Karol správca farnosti
1961 - - 1967 - - Šárocký, František správca farnosti
1967 - - - - - Kocun, Emanuel správca farnosti
1981 - - 1990 - - Naščák, Jaroslav administrátor
1990 - - 1999 - - Kertis, Miroslav farár
1999 - - - - - Farkaš, Štefan administrátor