logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Ptíčie

Zriadenie:
1810
Titul kostola:
P. M. Mena (1758)
Iné mená:
Ptičie HE/PV zemplín. 1953 vyčl. v. o. Valaškovce.
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
1. Chlmec (320), k. sv. Márie Magd. (1766), kap. P. M. Navšt. (1863), 2. Kamienka (690), k. sv. Jána Nep. (1781).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Košická

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1802 - - - - - Kirner, Donát, OFMConv administrátor
1802 - - 1810 - - Molnár, Prokop, OFM administrátor
1810 - - 1811 - - Paszternak, Štefan, OFM farár
1811 - - 1812 - - Kolárčik, Jozef administrátor
1812 - - 1813 - - Jelínek, Anton administrátor
1813 - - 1819 - - Dubovy, Juraj [OPraem.] administrátor, farár
1819 - - 1830 - - Horay, Jozef farár
1830 - - 1831 - - Šemšej, Augustín Bartolomej administrátor
1831 - - 1839 - - Dugas, Andrej administrátor
1839 - - 1847 - - Štruncer, Štefan farár
1847 - - 1853 - - Jencsik, Michal, František administrátor
1853 - - 1853 - - Orlich, Jozef administrátor
1853 - - 1893 - - Rády, Juraj farár
1893 - - +1924 aug. 1. Sztranyavszky, Jozef administrátor
1924 nov. 1. 1931 - - Inczinger, Juraj administrátor-farár
1932 - - +1955 apr. 10. Rovňák, Michal administrátor
1954 - - 1959 - - Kováč, Andrej (1910-1973) administrátor
1960 - - 1988 - - Benko, Ján farár
1988 - - 1990 - - Sedlák, Peter administrátor
1990 - - +2005 mar. 2. Grega, Viktor farár
2005 - - 2013 - - Čižmár, Marián farár
2013 - - - - - Hermanovský, Jozef, Mgr. farár