logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Prochot

Zriadenie:
1807
Titul kostola:
Kostol sv. Matúša apoštola a evanjelistu
Iné mená:
Prochot : okres Žiar nad Hronom/Banskobystrický kraj (Tekovská stolica)
1773, 1786 Prochot, 1808 Prochot, Prochod, 1863 Prochott, 1873–1888 Prohot, 1892–1913 Kelő, 1920 Prochoť, Prochod, 1927– Prochot
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Banskobystrická
Stručné dejiny:
Pokus o založenie samostatnej duch. správy sa stal v 17 st. Keď tá zanikla, bola filiálkou H. Ždane. R. 1787 tu zriadili miestnu kaplánsku stanicu, a r. 1807 ju systemizovali na farnosť.

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1673 sept. 13. 1680 aug. 12. Bankó, Ondrej farár
1681 jan. 26. 1681 jún 4. Kraus, Tobiáš farár
1696 feb. 26. - - - Fisrín, Andrej licenciát
1787 - - 1797 - - Mihalovič, Andrej (-1842) miestny kaplán
1797 - - 1807 - - Kulifaj, Tadeáš miestny kaplán
1807 - - 1850 - - Kulifaj, Tadeáš farár
1850 - - 1852 - - Očenáš, Karol farár
1852 - - 1852 - - Kevický, Anton farár
1852 - - 1853 - - Lulják, Karol farár
1853 - - 1857 - - Hulényi, Štefan farár
1858 - - 1861 - - Köntös, Štefan (1819-1891) farár
1861 - - 1874 - - Beluš, Anton farár
1874 - - 1887 - - Voronáč, Ján farár
1887 - - 1888 - - Kekát, Jozef farár
1888 - - 1894 - - Poláček, Ján farár
1894 - - 1905 - - Árvay, Štefan farár
1905 - - 1909 - - Medvecký, Karol Anton farár
1909 - - 1919 - - Formánek, Jozef (1876-1919) farár
1919 - - 1932 - - Gašparík, Ferdinand farár
1932 - - 1934 - - Majerčák, Pavol administrátor
1934 - - 1937 - - Skladan, Ján správca farnosti
1937 po - 1941 - - Naništa, Vendelín správca farnosti
1941 - - 1944 - - Vrtík Jozef farár
1944 - - 1945 - - Zubrický Andrej farár
1945 nov. - 1946 - - Štiavnický, Viliam správca farnosti
1946 - - 1957 - - Kočner, Jozef (1889-1963) farár
1957 - - 1964 - - Šimičák Jozef farár
1964 - - +1986 nov. 22. Skladan, Ján správca farnosti 1975 arcidekan
1986 - - 1988 - - Čeman, Jozef excurrendo zo Ždane
1988 - - 1999 - - Čeman, Jozef správca farnosti
2000 nov. - 2005 jún - Koštialik, Viktor farár