logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Pribeta

Zriadenie:
starobylá, obnovená 1752
Titul kostola:
Kostol Najsvätejšej Trojice
Iné mená:
Pribeta: okres Komárno/Nitriansky kraj (Komárňanská stolica)
1773, 1786, 1808, 1863–1913, 1927–1948 Perbete, 1920 Perbeta, 1948– Pribeta
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
Dubník-Mikuláš (400) kap. P. M Nar. (1951).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Trnavská
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1752 júl 13. +1758 jún 17. Balogh, Alexius farár
1758 jún 20. +1776 júl 28. Kiš, Imrich farár
1776 aug. 15. +1778 máj 31. Fekete, Ignác farár
1778 júl - 1781 feb. - Gostoni, Ján farár
1781 feb. - 1782 sept. - Andráši, Ladislav farár
1782 sept. - 1790 júl 24. Tarko, Vojtech farár
1790 júl 24. +1792 mar. 26. Majerhoffer, Filip farár
1792 apr. 9. +1829 apr. 10. Fekete, Pavol farár
1829 apr. 26. 1841 apr. 20. Bakay, Ján farár
1841 máj 16. +1886 apr. 5. Adamovič, Ján farár
1886 jún - 1888 máj - Rosíval, Štefan farár
1888 - - 1888 - - Gabriely, Ján (1833-1896) farár
1888 - - 1888 - - Séda, Ernest farár
1888 - - 1911 - - Moháry, Július farár
1911 - - 1911 po - Nagy Peter administrátor
1911 - - 1929 - - Gyürky, Štefan farár
1929 - - 1945 - - Klasz, Augustín farár
1945 - - 1945 - - Senkár, Alexander správca farnosti
1945 - - 1955 - - Haller Koloman farár
1956 - - 1966 - - Montskó, Tibor správca farnosti
1965 - - 1966 - - Barcsek, Alexander administrátor
1966 - - 1999 - - Nagy, Štefan (1932-2003) správca farnosti
2000 - - 2006 - - Kasáš Vojtech farár