logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Považská Bystrica

Zriadenie:
1250
Titul kostola:
sv. Ladislava (1855).
Iné mená:
Považská Bystrica: okres Považská Bystrica/Trenčiansky kraj (Trenčianska stolica) 1971 pričl. o. Orlové, Považské Podhradie, Zemiansky Kvašov; 1979 pričl. o. Dolný Moštenec, Horný Moštenec, Milochov, Podvažie, Považská Teplá (1888 pričl. o. Záluž; 1966 pričl. o. Vrtižer), Šebešťanová; 1980 pričl. o. Podmanín, Praznov; 1981–1990 pričl. o. Sverepec .
1773 Vagh-Besztercz, Bistrica, 1786 Besztercz, Besztercze, Powaska Bistrica, 1808 Vágh-Besztercze, Powážská Bystřice, 1863–1913 Vágbeszterce, 1920– Považská Bystrica
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
1. Pov .Teplá, Vrtižer (1.640), kap. B. S. J. (1929), 2. Záskalie (350), 3. Kostolec (200), 4. Praznov (780), 5. Podmanín (620), 6. Milochov (1.150), 7. Dolný Moštenec (760).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Nitrianska
Stručné dejiny:
Prvá písomná zmienka o považskobystrickej farnosti je v pápežských desiatkových účtoch z roku 1310. Istý údaj o jestvovaní farnosti je z roku 1369, čo však nevylučuje jej skoršiu existenciu. Schematizmy uvádzajú založenie farnosti už v roku 1250. Ako filiálky už oddávna patrili do farnosti obce: Moštenec, Kostolec, Kvášovský majer, Zemiansky Kvášov, Milochov, Podmanín, Praznov, Považská Teplá, Vrtižer, Zálužie a Záskalie. Orlové a Považské Podhradie boli vyňaté po zriadení samostatnej farnosti. Až do 18. stor. patril do farnosti aj Prečín. V 19. stor. sa spomínajú Sihoťský majer, Zálužský majer, samoty Kúnovec a Galanovec. Vrchteplá bola presunutá pod túto farnosť na začiatku 20. stor. Od roku 1787 je Považská Bystrica sídlom dekanátu; dovtedy farnosť patrila do Bytčianskeho dekanátu. V posledných rokoch boli odčlenené časti pôvodnej farnosti a vytvorené nové farnosti: v roku 1997 Farnosť Považská Teplá s filiálkami Vrtižer, Záskalie, Kostolec a Vrchteplá; v roku 2009 Farnosť Považská Bystrica – Rozkvet a v roku 2011 Farnosť Dolný Moštenec s osadou Cingelov laz. Pôvodný farský kostol Návštevy Panny Márie bol postavený v neskorogotickom slohu koncom 14. stor. Z neho sa zachovalo len presbytérium a zadná časť s vežou. Bol zasvätený tajomstvu Návštevy Panny Márie. Stál uprostred bývalého cintorína. Po stavebných úpravách ho posvätil v r. 1791 nitriansky biskup František Xaver Fuchs.

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Pavol(Považská Bystrica,1332) farár
1369 - - - - - Michal(Považská Bystrica,1369) farár
1399 - - - - - Peter(Považská Bystrica,1399) farár
1409 - - - - - Benedikt(Považská Bystrica,1409) farár
1668 - - 1674 - - Celer, Juraj farár
1674 - - - - - Kolenič, Matej farár
1677 sp. - - - - Pavlovič, Martin farár
1697 - - +1720 sept. 7. Križan, Ján Martin farár
1721 - - 1748 - - Velcsey, Martinus Alexius farár
1749 - - 1759 - - Kosztolányi, Alexander farár
1759 - - 1768 - - Suraba, Georgius farár
1768 - - 1776 - - Langauff, Joannes farár
1777 - - 1777 - - Koroda, Josephus farár
1777 - - 1802 - - Hazucha, Martinus farár
1803 - - 1833 Apríl 1 Bobossék, Josephus farár
1833 - - 1880 - - Pongrác, Alexander farár
1881 - - 1886 - - Jelínek, Karol farár
1887 - - 1910 - - Pálfi, Pavol farár
1910 - - 1910 - - Kmeťko, Karol administrátor
1911 - - 1927 - - Weber, Jozef farár
1927 - - 1928 - - Fundárek, Štefan správca farnosti
1928 - - 1947 - - Bergendy, Štefan ml. farár
1947 - - 1947 - - Mišák, Ladislav administrátor
1947 - - 1948 - - Krčmárik Pavol administrátor
1948 - - 1952 - - Michalka Michal, ThDr. farár
1953 - - 1956 okt. 1. Ceizel, Eugen správca farnosti
1956 - - 1971 - - Kalamen, Július správca farnosti
1971 - - 1979 - - Rašovec Viktor, ThDr. správca farnosti dekan, 1976 prosynodálny sudca, 1979 kanonik
1979 - - 1982 - - Mokráš, Eduard správca farnosti dištrikt. dekan, zástupca okr. dekana
1982 - - 1989 - - Grác, Štefan správca farnosti
1989 - - 2013 - - Herman, Ladislav správca farnosti 1990–2013 dekan, 2000 honor. kanonik