logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Poniky

Zriadenie:
1310
Titul kostola:
Kostol bol pôvodne zasvätený sv. Jánovi Krst. a asi od 17.st. sv. Františkovi Seraf.
Iné mená:
Poniky: okres Banská Bystrica/Banskobystrický kraj (Zvolenská stolica) po 1888 pričl. o. Ponická Lehota; 1943 pričl. o. Ponická Huta.
1773, 1786, 1808 1863–1882 Pojnik, 1888–1913 Pónik, 1920– Poniky
-----------------
Ponická Lehota: 1863–1882 Pojniklehota, 1888 Kispónik
Ponická Huta: 1863 Pojnikhuta, 1873–1882 Pojnikhutta, 1888–1913 Pónikkohó, 1920–1943 Ponická Huta
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
1. Ponická Huta (246), k. P. M. Fat. (1945), kap. Najsv. Trojice (1846), kap. sv. Jána Nep. (1960), 2. Dúbravica (140), k. sv. Žofie (1432
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Banskobystrická
Stručné dejiny:
Farnosť bola založená r. 1310, keď ostrihomský arcibiskup Tomáš vydal listinu, v ktorej povoľuje Andrejovi a Tomášovi, synom Filipovým, aby „in heremo Poník“ postavili kaplnku a zriadili cintorín. Neskôr zriadili aj fond z pozemkov na vydržiavanie kňaza. Farnosť bola exemptná a takú ju pozná aj katalóg Pazmáňov pod menom „Poník, alias Panity“ Reformácia vnikla sem vplyvom ľubietovských baníkov. Vizitátor B. Zathay ju našiel 1561 bez kňaza. R. 1673 bola vrátená katolíkom. Za tököliovcov bol chaos, ale patrila ev. Po utíšení povstania ju spravoval licenciát. Za rákoczyovcov bola prisúdená ev. R. 1709 sa vrátila katolíkom. Niekoľko rázy bola personálne spojená s Ľubietovou, čo bolo ľahko možné, lebo ju spájala dobrá cesta, cez hory.

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1323 - - - - - Farár neznámy farár
1492 sp. - - - - Vavrinec (Poniky, 1492) farár Nem1894 uvádza chybne r.1452
1543 sp. - - - - Daniel z Poník farár
1600 sp - 1624 - - Turius Andrej farár
1624 - - - - - Litomyschlenus Václav farár
1640 - - - - - Matej (Poniky, 1425) farár
1673 okt. 13. 1673 dec. 13. Corneli, Ján Štefan farár
1675 - - 1676 - - Delat, Jakub farár
1679 - - 1683 - - Teper Daniel farár
1684 feb. 8. - - - Tertianus, Ján farár
1688 júl 14. - - - Szerdahelyi, Ján František farár
1689 apr. - 1691 - - Istvánovics, Martin farár
1691 mar. 27. 1691 mar. 27. Drényi, Andrej farár
1691 - - 1693 - - Humay, František Ján farár
1693 - - 1694 - - Takáč, Ján farár
1694 - - 1695 - - Šimkay Andrej farár
1695 - - 1696 - - Koriary, Andrej farár
1696 - - 1703 - - Šimkay Andrej farár druhý raz
1703 máj 22. 1705 dec. 23. Lehotkay, Franciscus farár
1705 - - 1709 - - spravujú protestanti
1709 dec. 6. 1720 júl 19. Hanusek, Pavol farár
1720 júl 19. 1727 - - Tomša, Pavol farár
1727 - - 1730 - - Švarda, Ján farár
1730 - - 1730 - - Kuchtík, Martin Jozef farár
1730 júl 21. 1733 dec. 21. Majténi, Ladislav (1703-1779) farár
1734 jan. 13. 1738 - - Nedecký, Michal farár
1738 máj 7. 1746 feb. 1. Kovalský, Samuel farár
1746 mar. 6. 1750 apr. 10. Rašovský, Pavol farár
1750 apr. 10. 1755 - - Zabreczky Georgius. farár
1755 jan. 25. 1763 - - Markus, Imrich (Slov. Ľupča, 1748) farár
1763 okt. 16. 1765 - - Pružinský, Imrich farár
1765 - - 1767 - - Majer Martin OFM administrátor
1767 - - 1767 - - P. Justín OFM administrátor
1767 dec. 13. 1770 - - Thron, Jakub farár
1770 - - 1770 - - P. Justín OFM administrátor
1770 aug. 30. 1800 - - Taub, Matúš farár
1800 - - 1801 - - Urami Michal administrátor
1801 - - 1802 - - Bauer, Juraj farár administroval z Ľubietovej
1802 - - 1813 - - Fidicinis, Ignác farár
1813 - - 1813 - - Zimáni Ján administrátor
1813 - - 1829 - - Vadányi Jozef farár
1829 - - 1829 - - Novák, Ján (?-1849) farár
1829 - - 1831 - - Petruš, Štefan farár
1831 - - 1832 - - Kevický, Anton administrátor
1832 - - 1842 - - Danček, Andrej farár
1842 - - 1842 - - Štanda Ján SP farár
1842 - - 1851 - - Mesík, Andrej farár
1851 - - 1851 - - Ivichich, Karol administrátor
1851 - - 1852 - - Laťák, Daniel administrátor
1852 - - 1876 - - Aschenbrier, František farár
1876 - - 1876 - - Jakubík, Ján administrátor
1876 - - 1879 - - Prokša, Ján farár
1879 - - 1894 - - Slobodný Imrich administrátor, farár
1894 - - 1900 - - Žembery Jozef farár
1900 - - 1913 - - Kekát, Jozef farár
1913 - - 1914 - - Horáček, František administrátor
1914 - - 1921 - - Kuchárik, Ján (1883-1955) administrátor, farár
1921 - - 1951 - - Jekkel, Jozef (1886-1951) farár
1951 - - 1951 - - Luknár, Šebastián Karol, CCG administrátor
1951 - - 1952 - - Šurjanský Anton, Dr. správca farnosti
1953 - - 1959 - - Valach, Mikuláš správca farnosti 1958 def. vinculi
1959 - - 1971 - - Miartuš, Anton správca farnosti
1971 po - +1995 apríl 21. Majer, Stanislav správca farnosti