logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Pohronská Polhora

Zriadenie:
1808
Titul kostola:
Kostol sv. Michala archanjela
Iné mená:
Pohronská Polhora: okres Brezno/Banskobystrický kraj (Zvolenská stolica)
1808 Pólhora, 1882 Zólyompolhora, 1888–1913 Erdőköz, 1920–1948 Polhora, 1948– Pohronská Polhora
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
Michalová (1.600), k. sv. Štefana (1897).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Banskobystrická
Stručné dejiny:
Obec po založení bola filiálkou Brezna. Do kostola chodili do Brezna, jeden páter piarista chodil navštevovať chorých. V novembri 1788 otvorili kaplnku sv. Michala v súkromnom dome. R. 1794 rozhodol magistrát, že postaví kostol. najprv postavili drevenú faru a P. Štefan Fidray, ktorý už býval natrvalo v Polhore, ako bola otvorená kaplnka v dome Jána Vlčáka, sa presťahoval do nej. Farnosť bola systemizovaná r. 1808. Piaristi ju spravovali do 1854. Po ich odchode z Brezna nastúpili svetskí kňazi.

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1788 - - 1795 - - Štefan Fidray miestny kaplán
1795 - - 1797 - - Cyprián Brandeis miestny kaplán
1797 - - 1802 - - Klement Škultéty miestny kaplán
1802 - - 1804 - - Severín Kalotzi miestny kaplán
1804 - - 1804 - - Michal Rabšanský miestny kaplán
1804 - - 1808 - - Zimáni miestny kaplán
1808 - - 1810 - - Ladislav Brogyányi farár
1810 - - 1814 - - Klement Škultéty farár po druhý raz
1814 - - 1820 - - Tadeáš Váczy farár
1820 - - 1821 - - Paleš, Henrich, SchP farár
1821 - - 1841 - - Štefan Nagy farár
1841 - - 1854 - - Matej Lepáček farár
1854 - - 1855 - - Vagner František administrátor
1855 - - 1889 - - Martišovič, Pavel farár
1889 - - 1925 - - Šimek Peter farár
1925 - - 1929 - - Janči, Jozef farár
1929 - - 1935 - - Ferjanec, Ján farár
1935 - - 1958 - - Čunderlík, Vojtech farár
1958 - - 1969 - - Plško, Andrej správca farnosti
1969 - - 1970 - - Slivka, Ján (1910-1989) správca farnosti
1970 - - -1975 - - Teplan, František, SDB Správca farnosti
1975 - - +1983 jún 29. Pizerák, Martin správca farnosti
1984 - - 1992 - - Sitár, Pavol farár 1990 č. dekan