logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Podbrezová

Zriadenie:
1943
Titul kostola:
Kostol sv. Štefana kráľa
Iné mená:
Podbrezová: okres Brezno/Banskobystrický kraj (Zvolenská stolica) 1953 vyčl. z o. Lopej, Hronec, Horná Lehota, Valaská; 1960 pričl. o. Lopej (po 1863–1877 vyčl. o. Vajsková, po 1863–1882 vyčl. o. Brezová).
1953– Podbrezová
--------------------------
Lopej: 1773, 1786, 1808, 1873–1882 Lopej, 1863 Lopejvajszkovabrezova, 1888–1913 Lopér, 1920–1960 Lopej
Vajsková: 1873 – 1877 Vaiszkova
Brezová: 1873–1882 Brezova
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
Valaská
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Banskobystrická
Stručné dejiny:
Od 1. júla 1960 sa obce a osady Vajsková, Lopej, Piesok, Podbrezová, Skalica a Štiavnička spojili do jednej politickej obce pod menom Podbrezová. Na veci tejto farnosti preto treba pozerať retrospektívne, ako na dve farnosti spojené do jednej.
Keď stále vzrastalo osadenstvo podbrezovských železiarní, ukazovala sa vždy vypuklejšie potreba miestnej duchovnej správy. R. 1890 postavili. Duchovnú správu zverili hrončianskemu FÚ. Služby Božie v kostole konal hrončiansky kaplán. Spravovanie samého kostola nebolo problémom, lebo bol vzdialený len pol hodiny cesty, ale územie bolo veľmi rozložité. R. 1911 tu chcela správa železiarní, aby bola ustanovená farnosť a zaistila fond na výživu F. Tento sa však náhlil cirk. vrchnosti, preto sa systemizácia neuskutočnila. R. 1926 poskytla továreň svoj dom blízko kostola, aby tu kaplán mohol bývať ako stály duchovný správca. Farnosť bola systemizovaná iba v roku 1943.
Od 1. jan 1961 bola podbrezovská farnosť zrušená a duchovná správa bola zjednotená v osobe lopejského farára, ktorý ostal bývať v Lopeji.
Keď železiarne odovzdali budovu fary s hospodárskou budovou za kostolom v Podbrezovej späť do vlastníctva cirkvi, dekrétom biskupa Baláža sa v Podbrezovej od 1. júla 1996 znovu zriadila farnosť.
Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1892 - - 1893 - - Molnár, Jozef (1864-1902) miestny kaplán kapláni z Hronca
1893 - - 1896 - - Rusko, Rudolf miestny kaplán
1896 - - 1898 - - Majthán, Karol miestny kaplán
1898 - - 1902 - - Mika, Michal miestny kaplán
1903 - - 1903 - - Živný Ján miestny kaplán
1903 - - 1904 - - Szécsi Štefan miestny kaplán
1904 - - 1908 - - Schwarz, Jozef miestny kaplán
1908 - - 1909 - - Gregor, Ján miestny kaplán
1910 - - 1913 - - Androvich, Vojtech miestny kaplán
1914 - - 1915 - - Dokupil, Augustín miestny kaplán
1916 - - 1916 - - Várnai Vojtech miestny kaplán
1916 - - 1924 - - Ďurkovič, Štefan miestny kaplán
1925 - - 1928 - - Mravík, Benedikt miestny kaplán
1928 - - 1931 - - Petic, Peter miestny kaplán
1931 - - 1942 - - Veselovský, Anton správca farnosti
1942 - - 1945 - - Šuman-Hreblaj, Vojtech farár 1. 7.1943 farnosť
1945 - - 1949 - - Ďurkovič, Jozef správca farnosti
1950 - - 1953 - - Tóth Ján správca farnosti
1953 - - 1960 dec. 31. Gröbl, Andrej farár zlúčenie s farnosťou Lopej