logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Plavecký Mikuláš

Zriadenie:
1224
Titul kostola:
Kostol Mikuláša, biskupa
Iné mená:
1794 Plavecký Mikuláš: okres Malacky/Bratislavský kraj (Bratislavská stolica) 1951 vyčl. v. o. Záhorie.
1773 Detrekő-S[an]cti-Nicolaj, Detrekő-Sz[ent]-Miklós, Blazenstein-S[ank]t-Niklas, Blaw[acky] Sw[aty] Mikulass, 1786 Detrekő-S[ent]-Miklósch, 1808 Detrekő-Szent-Miklós, Blasenstein-Sankt-Niklas, Plawecký Swatý Mikuláss, 1863–1913 Detrekőszentmiklós, 1920–1960 Plavecký Svätý Mikuláš, 1960– Plavecký Mikuláš
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
Plav. Podhradie (800), k. sv. Barbory (st.).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Trnavská
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1634 sp. - - - - Matthaeus Polonus farár
1647 sp. - - - - Matkovič, Fabián farár
1672 apr. 28.. 1681 - - Drahoš, Ján (17. stor.) farár
1681 júl 12. 1683 - - Almáši, Ondrej farár
1683 nov. 21. 1685 - - Uhrovics, Tomáš farár
1685 júl 25. 1688 - - Loviškovič, Štefan František farár
1688 júl 8. 1690 nov. 19. Quirini, Michal Imrich farár
1690 nov. 13. 1711 - - Bellošič, Ján farár
1711 máj 23. 1724 - - Simoncsics, Andrej Alexius farár
1724 mar. 5. 1727 - - Hanusek, Pavol farár
1727 nov. - 1737 - - Erdélyi, Štefan (1678-1743) farár
1737 jún 3. +1738 dec. 22. Kraus, Ján Jozef Ignác farár
1739 feb. 13. 1755 dec. 10. Szlávik, Michal farár
1756 jan. 24. +1759 jan. 20. Juza, Martin farár
1759 mar. 20. 1771 - - Mocsigay, Štefan farár
1771 Jan 8. +1780 okt. 16. Priesol, Jozef farár
1780 - - +1806 jún 5. Notný, Martin farár
1806 - - +1806 dec. 31. Schebanek, Ignác farár
1807 - - +1826 apr. 11. Brix, Jozef farár
1826 - - +1866 okt. 19. Timcsák, Ján farár
1866 okt. - 1867 mar. - Leitman, Štefan (1835-1871) farár
1867 mar. - 1893 - - Janík, Jozef farár
1893 nov. - 1897 - - Pitthord, Ladislav farár
1897 - - 1904 - - Pitthord, Ladislav administrátor
1904 - - 1911 - - Lenkei, Karol farár
1911 - - +1927 febr. 3. Sztaricsek, František farár
1927 - - 1927 - - Udvardy František administrátor
1927 - - 1969 - - Škrábik Oskar administrátor, farár
1969 apr. - 1969 okt. - Čongrády Viliam, správca farnosti
1969 okt. - 1969 nov. - Dobrovodský, Štefan Michal správca farnosti
1969 nov. - 1990 ? - Macko, Jozef (1933-1995) správca farnosti
2000 - - 2006 - - Rúčka, Leo Peter, OFM administrátor
2007 - - 2015 - - Obranec Peter farár