logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Pernek

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
Kostol Ducha Svätého
Iné mená:
Pernek: okres Malacky/Bratislavský kraj (Bratislavská stolica) 1951 vyčl. v. o. Záhorie.
1773 Pernek, 1786 Pernyek, 1808 Pernek, Perněk, 1863– Pernek
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Trnavská
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1561 a 1564 - sp. - Juraj (Pernek, 1561) farár
1634 sp. - - - - Bajmóczy, Juraj farár
1637 jún 3. 1645 - - Radossényi, Mikuláš farár
1645 - - 1649 sp. - Jankolás, Štefan farár
1651 - - 1653 - - Hradessányi, Juraj farár
1653 - - 1654 - - Andriacze Antonius farár
1654 - - 1656 - - Smutko, Štefan (Bohunice, 1630) farár
1656 - - 1657 - - Smutko, Štefan (Pezinok, 1656) farár
1657 - - 1661 - - Matulník, Jakub farár
1661 - - 1663 - - Luco, Ján farár
1663 - - 1664 - - Colombo, Dávid farár
1664 - - 1672 - - Tyessinszky, Anton farár
1672 apr. 28. 1679 - - Sutovics, Štefan Juraj Ján farár
1679 apr. 26. 1682 - - Robík, Ján Alojz farár
1682 - - 1684 - - Polóni, Ján farár
1684 júl 16. 1685 - - Zgurics Michael. farár
1685 - - 1686 - - Kucser, Daniel Ján farár
1687 - - 1688 - - Spravujú františkáni spoločná správa
1688 jún 18. 1689 - - Fischer, Adam farár
1689 máj - 1689 - - Kucser, Daniel Ján farár
1689 okt. - 1691 máj 22. Bajmóczy, Michal Ján farár
1691 jún 31. 1694 - - Polóni, Ján Václav farár
1694 apr. 7. 1696 - - Salix, František farár
1696 apr. 2. 1699 - - Polóni, Ján Václav farár
1699 aug. 27. 1703 - - Simoncsics, Ján Anton farár
1703 - - 1716 - - Harsányi, Martin farár
1716 sept. 6. 1729 apr. 21. Dubnik, Martin farár
1729 júl 16. 1732 máj 1. Polakovič, Ján (1704-1774) farár
1732 máj 1. +1746 sept. 22. Blasek, Michal farár
1746 nov. 4. +1757 dec. 18. Hricza, Martin farár
1758 feb. 13. 1759 mar. 20. Mocsigay, Štefan farár
1759 mar. 31. +1762 nov. 10. Rummer, Ján farár
1762 dec. 21. 1771 jan. 8. Priesol, Jozef farár
1771 jan. 8. 1778 - - Mihálovics, Ignác farár
1779 - - +1795 okt. 18. Schwartz, František (Pernek, -1795) farár
1795 - - 1808 - - Zsibray Michael. farár
1808 - - 1812 - - Mathé, Michal farár
1812 - - 1826 - - Ostrovský, Imrich farár
1826 - - +1846 máj 19. Klinda, Štefan farár
1846 - - 1847 - - Matuška, Alexander Ján farár
1847 - - +1852 jún 13. Otocska, Karol farár
1852 jún 30. 1879 - - Čulen, Štefan farár
1879 - - 1879 - - Szkokánek, Jozef administrátor
1879 - - 1904 - - Novák, Ján (1836-1904) farár
1904 - - 1943 ? - Pitthord, Ladislav farár
1944 - - 1952 - - Čársky, Ján administrátor
1952 - - 1953 - - Melichar Žigmund administrátor
1953 - - 1956 - - Toman, Augustín správca farnosti
1956 - - 1964 ? - Ovšenka Ján správca farnosti
1964 - - 1971 - - Neznámy kňaz
1971 - - 1974 - - Richter, Anton (1899-1975) správca farnosti
1974 - - 1978 - - Srholec, Anton, SDB správca farnosti
1978 sept. - 1982 aug. 13. Chromjak, Ján správca farnosti