logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Patak(Maďarsko)

Zriadenie:
starobylá, obnovená 1732
Titul kostola:
Kostol Najsvätejšej Trojice
Iné mená:
Patak.
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1634 sp. - - - - Kecskeméthy, Ján (Patak, 1634) farár
1647 sp. - - - - Hradistenus, Filip farár
1668 jún 7. 1680 - - Osvald, Matej farár
1695 jan. - 1700 - - Vieszky Jacobus. farár
1700 apr. 27. 1703 - - Saáry, Juraj Imrich farár
1703 apr. 17. 1711 - - Bélay, Ján farár
1711 - - 1714 - - Návoy Ján (Domadice, 1701) farár
1714 jún 11. 1725 - - Balogh, Juraj František farár
1725 okt. 9. 1732 - - Saáry, Štefan farár
1732 apr. 31. +1769 apr. 8. Bitter, Vavrinec farár
1769 máj 13. +1799 máj 3. Szekeres, Ján (Patak, -1799) farár
1799 máj 15. +1837 jan. 19. Kostka, Pavol farár
1837 apr. 27. 1838 nov. 8. Bublík, Štefan farár
1838 mar. 1. 1864 aug. 1. Kováč, Pavol (1802-1882) farár
1864 aug. 13. +1866 okt. 13. Toldy Joannes Ev. farár
1866 nov. 17. 1876 okt. 29. Mészáros, Alexander farár
1866 okt. 13. 1866 nov. 21. Rajner, Ľudovít administrátor
1876 - - 1877 - - Palkovich, Viktor administrátor
1877 jan. 28. 1913 - - Neymon, Karol farár 1905 č. kanonik
1913 - - 1935 - - Horváth, Rudolf (1863-po r. 1920) farár 1915 okr. dekan