logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Papradno

Zriadenie:
1734
Titul kostola:
sv. Andreja ap. (1792).
Iné mená:
Papradno: okres Považská Bystrica/Trenčiansky kraj (Trenčianska stolica)
1773 Papradno, Popradno, 1786, 1808 Popradno, 1863–1902 Papradnó, 1907–1913 Kosárfalva, 1920 Papradné, Papradnô, 1927– Papradno
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
Brvnište (1.750).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Nitrianska

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1734 - - 1735 - - Ripnyánszky, Franciscus farár
1735 - - 1738 - - Újhely, Martinus farár
1738 - - 1744 - - Lauro, Stephanus farár
1744 - - 1745 - - Radossiny, Georgius farár
1745 - - 1755 - - Rozboril, Joannes farár
1755 - - 1758 - - Liptay, Antonius farár
1758 - - 1759 - - Szkladanovics, Stephanus farár
1759 - - 1773 - - Lovászy, Josephus farár
1773 - - 1788 - - Schúcz, Stephanus farár
1788 - - 1797 - - Szádeczky, Joannes farár
1797 - - 1800 - - Otrokóci, Jozef farár
1800 - - 1808 - - Bazelides, Ondrej farár
1812 - - 1838 - - Marciss, Ján farár
1838 - - 1840 - - Lacko, Ján (1800-1848) farár
1841 jún 1 +1848 aug. 22. Geben, František Xaverský farár
1848 - - 1855 - - Úžik, Ján farár
1855 - - 1897 - - Loha, Ján farár
1897 - - 1924 - - Mendel, Ignác administrátor, farár
1924 - - 1931 - - Šmotlák, Anton administrátor
1931 - - 1936 - - Jurenka, Emil farár
1936 - - 1940 - - Borčin, Michal administrátor
1940 - - 1941 - - Gašinec, Ján administrátor
1941 - - 1942 - - Ferenczi, Teodor administrátor
1942 - - +1993 máj 25. Gašinec, Ján farár 1955-1978 okr. a dištr. dekan považsko-bystrický