logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Palárikovo

Zriadenie:
starobylá, obnovená r. 1730
Titul kostola:
Kostol sv. Jána Nepomuckého
Iné mená:
Palárikovo : okres Nové Zámky/Nitriansky kraj (Nitrianska stolica) po 1808 pričl. o. Kerestúr.
1773, 1786 Megyer, 1808 Tót-Megyer, 1863–1913, 1938–1945 Tótmegyer, 1920 Slovenský Meder, 1927–1938, 1945–1948 Slovenský Meder, Tót-Megyer, 1948– Palárikovo
-------------------
Kerestúr: 1808 Keresztúr
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Trnavská
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Peter (Palárikovo, 1332) farár
1332 medzi 1337 - - - Andrej (Palárikovo, 1332) farár
1730 aug. 12. 1732 - - Passarovics, Andrej farár
1732 okt. 8. 1733 - - Vratanay Antonius. farár
1733 okt. 10. +1738 feb. 4. Mayer, Mikuláš farár
1738 mar. 5. 1740 - - Bošáni, Jozef farár
1740 apr. 30. 1741 - - Jelenčič, Jozef farár
1741 okt. 1. 1745 - - Rozánszky, Gabriel farár
1745 okt. 9. +1755 aug. - Podhoránszky, Matej František farár
1755 okt. 28. 1765 - - Némethy, Ján Anton farár
1765 dec. 22. +1792 júl 31. Janič, Adam farár
1792 okt. 3. +1794 jan. 1. Mikovényi, Michal farár
1794 feb. 1. +1806 júl 5. Lányi, Michal farár
1806 júl 10. +1844 máj 2. Križan, Matej farár
1844 - - +1882 máj 26. Paulik, Gabriel farár
1882 nov. 21. 1901 - - Folkusházy, Alexander farár
1901 - - 1940 - - Simkó, Karol administrátor, farár 1913 dekan
1940 - - 1945 - - Csányi Vojtech farár
1945 - - 1957 - - Kelemen, Anton (1905-1974) farár
1958 - - 1960 - - Kebis, Anton správca farnosti
1959 - - 1970 - - Šatura, Štefan správca farnosti
1970 - - 1985 - - Ščepan, Viliam správca farnosti
1986 - - 1994 - - Lukačovič, Jozef (1932-2003) správca farnosti