logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Ostrihom II.(Maďarsko)

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
Kostol najskôr sv Štefana, mučeníka, potom sv. Ignáca z Loyoly
Iné mená:
II. Civitas Aquatica. Arehiepiacopalis ad S. Stephanum Proto-Mart. nunc S. Ignatium Loyola, Strigonium II.
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1599 - - 1600 - - Posgay, Ján (Trnava, -1630) farár
1605 - - 1610 - - Dubovský, Juraj farár
1685 máj 7. 1687 máj 7. Gazek, Michal farár
1691 apr. 30. 1694 - - Mérei, Michal farár
1694 - - 1696 - - Luby, Imrich Ignác farár
1696 aug. 8. 1699 - - Malonyay, Pavol farár
1699 aug. 26. 1702 - - Kárász, Imrich Kristián farár
1702 dec. 7. 1709 - - Kébel, Michal farár
1709 feb. 25. 1711 aug. 10. Botmayer, František farár
1712 máj 6. 1716 - - Kóczy, František farár
1716 aug. 12. 1723 - - Schmidt, Gregor Juraj farár
1724 apr. 22. 1725 - - Szentbalázsy, Jozef farár
1725 júl 21. 1734 - - Peverelly, Hieronym farár
1734 feb. 20. 1741 - - Herich, František farár
1741 - - 1743 - - Kóczy, František farár
1743 máj 5. +1759 feb. 29. Kulčár, František farár
1759 máj 9. 1778 - - Stieber, Juraj farár
1778 jan. 11. 1778 máj 31. Horváth, Anton (Endrefalva, 1776) farár
1778 máj 27. 1778 júl - Gostoni, Štefan (1739-1817) farár
1778 aug. 2. 1779 okt. - Richvaldský, Matúš farár
1779 okt. - +1803 mar. 8. Graffenberger, Adam farár
1803 dec. 2. 1821 - - Kremnička, Ján farár
1821 okt. - +1831 apr. 11. Černik, František farár
1831 apr. 23. 1837 mar. 22. Černák, Jozef (1796-1871) farár
1837 apr. 27. 1845 apr. 29. Bütner, Karol farár
1846 máj 15. 1861 apr. 24. Miškolci, Martin (1805-1861) farár
1861 máj 16. 1874 okt. 27. Feichtinger, Ján farár
1874 okt. 27. 1880 máj 20. Fabián, Ján (1832-po r. 1894) farár
1880 júl 2. 1882 jan. 25. Molnár, Ján (1850-po r. 1920) farár
1882 mar. - 1888 - - Varga, Michal farár
1888 jún 2. - - - Némethy, Ľudovít farár