logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Oslany

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
Kostol sv. Štefana kráľa
Iné mená:
Oslany: okres Prievidza/Trenčiansky kraj (Tekovská stolica)
1773 Oszlan, Oslany, 1786, 1863–1913 Oszlány, 1808 Oszlán, Oslany, 1920–1973 Oslany, 1973–1995 Osľany, 1995– Oslany
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
Čereňany (1.774), k. sv. Márie Magd. (1710).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Banskobystrická
Stručné dejiny:
Farnosť je starobylá, nachodí sa v páp. decim. protokoloch i v Pazmáňovom katalógu. Za reformácie ju zaujali ju evanjelici. Katolíci sa mohli zúčastňovať na bohoslužbách iba v kaplnke Hunyadyovcov v Hornej Vsi. Keď Pálffyovci zaujali majetok, grófka vypovedala kazateľa a farnosť sa stala katolícka. V 19. st. jej rozsiahle územie sa začalo drobiť. R. 1800 bola oddelená Horná Ves a Radobice, 1804 Bystričany. Tu boli zriadené nové farnosti.

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Dominik z Oslian kňaz
1395 sp. - - - - Tomáš(Oslany,1395) farár
1483 - - 1488 - - Poléczy, Peter farár
1523 sp. - - - - Poliak, Ján farár
1561 sp. - 1561 - - Gregor (Oslany, 1561) farár
1561 - - 1581 - - Knihár, Ambróz farár
1581 - - - - - Štefan (Rybník nad Hronom, 1581) farár
1581 po - 1665 - - spravujú evanjelickí farári
1665 feb. 12. 1667 - - Dragovič, Martin farár
1667 máj 29. 1674 - - Capricorni, Ján, ml. farár
1674 máj 17. 1680 - - Bartáni, Mikuláš farár
1680 mar. 23. 1700 - - Jurikay, Lazar Ján farár
1700 apr. 27. 1703 - - Mednyánszky, Jonáš farár
1703 apr. 13. 1706 - - Raukay, Štefan farár
1706 apr. 28. 1711 - - Antalovič, Ján Štefan farár
1711 apr. 26. 1711 - - Jaslóci, Jakub farár
1711 aug. 18. 1735 - - Tomassovich Andreas farár
1735 jan. 8. 1755 okt. 2. Školka, Juraj farár
1755 okt. 13. 1765 máj 13. Domanický, Mikuláš farár
1765 jún 26. 1767 júl 30. Szilhacsek Joannes. farár
1767 aug. 21. 1790 - - Dubina, Štefan Jozef farár
1790 - - 1811 - - Šestáky, Jozef farár
1811 - - 1828 - - Sentiváni, Imrich farár
1828 - - 1838 - - Holmiky, Vincent farár
1838 - - 1838 - - Daniš, Štefan (1797-1879) administrátor
1838 - - 1860 - - Takáč Jozef farár
1860 - - 1867 - - Štanga Ján farár
1867 - - 1897 - - Hrivnák, Juraj farár
1897 - - 1932 - - Ujvári Matej farár
1932 - - 1938 - - Petic, Peter farár
1938 - - 1939 - - Szójózsef Vojtech administrátor
1939 máj 1. 1939 jún 1. Huťka, Jozef správca farnosti
1939 - - 1950 - - Tomeček Vincent správca farnosti, farár 1940 farár
1951 - - 1952 - - Luknár, Šebastián Karol, CCG správca farnosti
1953 - - 1970 - - Oršín, Anton administrátor, farár
1970 - - 1982 - - Hudec, Štefan (1912-1986) správca farnosti
1982 - - 1984 - - Kaniansky, Jozef správca farnosti
1984 nov. - 1990 jún - Oliš, Rudolf správca farnosti aj Sklené Teplice
1990 - - 1991 - - Hegedüs, Gašpar správca farnosti
1991 - - 1997 ? - Záhorský, Július farár