logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Ohradzany

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
P. M. Naneb. (1939).
Iné mená:
Ohradzany: okres Humenné/Prešovský kraj (Zemplínska stolica) 1956 vyčl. o. Víťazovce; 1964–1990 pričl. o. Sopkovce.
1773, 1786 Göröginye, Ochraczane, 1808 Göröginye, Ohrácany, Ochránce, 1863 Görögénye, 1873–1913 Göröginye, 1920– Ohradzany
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
1. Baškovce (400), k. P. M. Nep. Srdca (1968), 2. Viťazovce (300), k. sv. Cyrila a Metoda (1977), 3. Slov. Volova (200), k. P. M. Navšt. (1970), 4. Gruzovce (100), k. Naneb. Krista P. (1968), 5. Sopkovce (100).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Košická

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1790 - - 1812 - - Podmaniczky, Jozef farár
1812 - - 1818 - - Škultéty, Jozef farár
1812 - - 1812 - - Baritsko, Adam administrátor
1818 - - 1827 - - Ambrósz, Tomáš farár
1827 - - 1829 - - Csák, Ján administrátor
1831 - - 1832 apríl - Jelínek, Anton farár
1832 - - 1840 - - Lovassy, Imrich farár
1841 - - 1863 - - Blanár, Jozef, st farár
1863 - - 1864 - - Blanár, Jozef, ml administrátor 1864 farár
1914 - - 1932 máj 1. Szekeres, Ján (1885-1966) administrátor
1932 po - - - - Bottka, Ján administrátor
1933 apr. 1. 1935 apríl 13. Rusňák, Ján administrátor
1935 - - 1957 - - Cirbus, Karol administrátor
1958 - - 1978 - - Tokár, Jozef správca farnosti
1978 - - - - - Gajdoš, Tomáš, OP správca farnosti
1978 - - 1981 - - Gajdoš, Tomáš, OP administrátor
1982 - - 1984 - - Jakubčín, František administrátor
1984 - - 1988 - - Čižmár, Marián administrátor
1988 - - 1990 - - Rebjak Pavol administrátor
1990 - - 1996 - - Trochan, Marko farár
1996 - - 2000 - - Gnip, Jozef farár
2000 - - - - - Čonka, František farár