logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Obid

Zriadenie:
1810
Titul kostola:
Kostol sv. Štefana
Iné mená:
Štúrovo : okres Nové Zámky/Nitriansky kraj (Ostrihomská stolica) 1976 pričl. o. Obid; 1960–1990 pričl. o. Nána.
1773, 1786, 1808, 1863–1920, 1938–1945 Párkány, 1927–1938, 1945–1948 Parkan, 1948– Štúrovo

Obid: 1773, 1786, 1808, 1863–1948 Ebed, 1948–1975 Obid
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Trnavská
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1787 - - 1792 - - Szabó, Pavol (1756-1811) farár
1792 - - 1800 jún 22. Tulok, František farár
1800 júl 15. 1808 - - Hlavnyay, Ján farár
1808 - - +1810 mar. 31. Mihala, Jozef farár
1810 - - 1816 - - Galla, Ján farár
1816 nov. 13. 1819 - - Hubert, Jozef (-1822) farár
1819 apr. 1. +1848 jún 28. Nagy, Michal (Obid, -1848) farár
1848 - - +1875 dec. 9. Deszát, Ján farár
1875 - - +1920 - - Fehér, František farár
1921 - - 1921 po - Haiczl, Koloman farár
1921 - - 1932 - - Loczner Gustav farár
1932 - - 1935 - - Herodek, Anton farár
1935 - - 1978 - - Tóth, Štefan Zoltán administrátor, farár 1948 biskupský školský komisár a dekan Štúrovo
1978 - - 1979 - - Tóth Ladislav, správca farnosti
1979 - - 1989 - - Antal, Jozef správca farnosti
1988 - - 2004 - - Burián, Ladislav správca farnosti, farár