logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Nová Ves nad Žitavou

Zriadenie:
17. st.
Titul kostola:
Kostol Sv. Tomáša Becketa
Iné mená:
Nová Ves nad Žitavou: okres Nitra/Nitriansky kraj (Tekovská stolica)
1773 Zitva-Uj-Falu, Neüdorff, Nowejsa, 1786 Žitwa-Ujfalu, 1808 Viészka, Kisfalud, Zsitvaújfalu, Wieska, Wěska, 1863–1913 Zsitvaújfalu, 1920 Žitavská Nová Ves, 1927– Nová Ves nad Žitavou
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
Slepčany (1.100), k. sv. Jána Nep. (1883).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Trnavská
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Stephanus. farár
1657 sp. - - - - Davidis, Martin farár
1690 júl 26. 1695 jún - Vieszky Jacobus. farár
1696 máj 21. 1702 - - Szabados Joannes. farár
1702 jan. 14. 1706 - - Tomasek Paulus. farár
1706 apr. 23. - - - Bartoš, Michal farár
1954 - - 1956 - - Páleník, Jozef správca farnosti
1957 - - 1979 - - Máder, Vincent správca farnosti 1976 zást. okr. dekana
1979 - - 2006 júl 1. Máder, Vincent farár