logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Nová Ves nad Žitavou

Zriadenie:
17. st.
Titul kostola:
Kostol Sv. Tomáša Becketa
Iné mená:
Nová Ves nad Žitavou: okres Nitra/Nitriansky kraj (Tekovská stolica)
1773 Zitva-Uj-Falu, Neüdorff, Nowejsa, 1786 Žitwa-Ujfalu, 1808 Viészka, Kisfalud, Zsitvaújfalu, Wieska, Wěska, 1863–1913 Zsitvaújfalu, 1920 Žitavská Nová Ves, 1927– Nová Ves nad Žitavou
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
Slepčany (1.100), k. sv. Jána Nep. (1883).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Trnavská
Stručné dejiny:
Kedy bola presne v Novej Vsi založená fara, nevieme. Písomné pramene spomínajú farnosť až rok 1647. V tomto roku totiž faru v Novej Vsi zaujali luteráni, a preto tunajší veriaci museli byť spravovaní farárom Jakostovičom z Tesár nad Žitavou. Nová Ves bola v rukách luteránov celých desať rokov. V roku 1657 novoveskú faru znovu obsadila rímskokatolícka cirkev. V roku 1714 bola farnosť zrušená. Až v roku 1954 tu bola zriadená expozitúra. Farnosť bola obnovená až 1. mája 1967. Vtedy dekrétom Apoštolskej Administratívy v Trnave Mons. ThDr. Ambróz Lazík, trnavský biskup, so súhlasom vtedajšej štátnej moci zriadil Novú Ves nad Žitavou ako samostatnú farnosť a vyňal ju z právomoci tesárskej farnosti. Slepčany pripojili ako filiálnu obec k novoutvorenej farnosti.
Pramene:
https://www.novavesnadzitavou.sk/nasa-obec/historia-obce/kostol/ [26.1.2023]; Nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Štefan (Slepčany, 1332) farár
1657 sp. - - - - Davidis, Martin farár
1690 júl 26. 1695 jún - Vieszky Jacobus. farár
1696 máj 21. 1702 - - Szabados, Ján farár
1702 jan. 14. 1706 - - Tomasek Paulus. farár
1706 apr. 23. 1714 mar. 1. Bartoš, Michal farár
1954 - - 1956 - - Páleník, Jozef miestny kaplán
1957 - - 1979 - - Máder, Vincent miestny kaplán, správca farnosti farnosť od 1.3.1967
1979 - - 2006 júl 1. Máder, Vincent farár