logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Nová Bystrica

Zriadenie:
od roku 1789
Titul kostola:
sv. Jána Krstiteľa (1789).
Iné mená:
1618 Nová Bystrica: okres Čadca/Žilinský kraj (Trenčianska stolica) 1981 pričl. o. Harvelka (1952 vyčl. z o. Lutiše a Stará Bystrica), Riečnica.
1773 Uj-Besztercze, Bistričky, 1786 Uj-Besztercze, 1808 Új-Besztercze, Nowá Bystřice, 1863 Újbisztric, 1873–1913 Újbeszterce, 1920– Nová Bystrica
Harvelka: 1952–1980 Harvelka
Riečnica: 1773 Riecsnicza, Riečnice, 1786 Riecschnicza, 1808 Riecsnicza, Řječnica, Řečnica, 1863, 1898–1902 Riecsnica, 1873–1895 Rjecsnica, 1907–1913 Veselény, 1920 Riečnice, 1927–1980 Riečnica
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Nitrianska

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1789 - - 1791 - - Špál, Ladislav, OFM farár
1791 jún 8. 1800 - - Marciss, Stephanus farár
1800 máj 27. 1802 máj - Ujházy, Joannes farár
1802 apr. - 1802 máj - Gyattel, Antonius administrátor
1802 máj 29. 1826 okt. - Krútek, Andreas farár
1826 okt. - 1828 okt. - Špeldan, Ján farár
1828 okt. - 1870 - - Tomáši, Lukáš farár
1870 - - 1892 - - Kemka, Jozef farár
1892 - - 1893 - - Civáň, Karol administrátor
1893 - - 1918 - - Gily, Eduard administrátor, farár
1918 - - 1918 - - Randík, Jozef administrátor
1918 - - 1933 - - Fabián, Ján (1893-1974) administrátor, farár
1933 - - 1964 - - Dvonč, Jozef administrátor, farár
1964 - - 1977 - - Mitúch, František správca farnosti
1977 - - 1980 - - Mikunda, Celestín správca farnosti
1980 - - 1987 - - Kožák, Anton správca farnosti
1987 - - 1991 - - Duník, Stanislav správca farnosti
1991 - - 2000 - - Mičúch, Pavol správca farnosti