logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Nová Baňa

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
Kostol Narodenia Panny Márie
Iné mená:
Nová Baňa: okres Žarnovica/Banskobystrický kraj (Tekovská stolica) 1976–1995 pričl. o. Brehy.
1773 Uj-Bánya, Königs-Berg, Nowa Banya, 1786 Königsberg, Ujbánya, Nowá Bánya, Regiomontum, 1808 Újbánya, Regiomontum, Königsberg, Nowá Baňa, 1863–1913 Újbánya, 1920– Nová Baňa
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Banskobystrická
Stručné dejiny:
Farnosť je starobylá. Vznikla spolu s rozvojom mesta. Pred založením farnosti sa o duchovné potreby starali benediktínski rehoľníci. Farnosť je vedená v Pazmáňovom katalógu.
Keď sa začalo šíriť Lutherovo hnutie, Novobanci sa mu po vzore banských miest priklonili. Za posledného kat. farára sa považuje Martin Fuchs. Vizitátor Derecskey r. 1559 zistil, že Nová Baňa je jedným z centier reformácie. Ale aj v týchto časoch tu boli katolíci, aj keď boli utláčaní. R.1673 gen Collalto vojenskou mocou vrátil kostol katolíkom. Za tököliovskej a rákoczyovskej éry bol kat. farár vyhnaný. Po utíšení nepokojov sa katolícka správa vrátila.

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1359 sp. - - - - Spravujú benediktíni spoločná správa
1456 sp. - - - - Leonard (Nová Baňa, 1443) farár
1490 sp. - - - - Matej (Nová Baňa, 1490) farár
1500 sp. - - - - Bartolomej z Drážďan farár
1525 sp. - - - - Fuchs, Martin farár
1559 sp. - - - - Melichar (Nová Baňa, 1559) farár
1640 sp. - - - - Schlegel, Matúš farár
1648 sp. - - - - Splényi, Jeremiáš farár
1662 a 1664 - sp. - Geberling, Filip farár
1673 sp. - - - - Peichtman, František Juraj farár
1674 máj 17. 1674 dec. 3. Visnyovszky Stephanus. farár
1674 jún 21. 1680 - - Peichtman, František Juraj farár
1680 okt. 12. 1681 jan. 16. Augustini, Štefan (1640? - 1681) farár
1681 jan. 24. 1682 - - Peichtman, František Juraj farár
1682 - - 1688 - - spravujú protestanti
1688 - - 1689 - - Hunger, Ján Henrik farár
1689 - - 1690 - - Mihalovič, Jakub farár
1690 mar. 23. 1690 dec. 2. Nágel, František (17.storočie) farár
1690 dec. 2. 1699 aug. 24. Kárász, Imrich Kristián farár
1699 aug. 24. 1700 - - Borinský, Ján farár
1700 aug. 15. 1706 - - Haas, Rudolf farár
1706 jan. 16. 1706 - - Kristián, Vaclav farár
1706 aug. 27. 1706 - - Murgaš, Izák Michal farár
1706 nov. 14. 1709 - - Skorubský, Ján farár
1709 jún 26. 1710 jan. 4. Fodor, Ladislav farár
1710 jan. 26. 1711 - - Reguli, Abrahám Štefan farár
1712 apr. 14. 1715 - - Novatius, Ján Andrej farár
1715 nov. 2. 1724 - - Milperger Josephus farár
1724 aug. 14. 1726 - - Kidonček, Martin Ignác farár
1726 júl 2. 1733 dec. 17. Grosschmidt, Tobiáš Jozef farár
1733 aug. 12. 1737 aug. 13. Kiovský, Michal farár
1737 okt. 12. 1778 - - Valovič, Michal farár
1778 - - 1795 - - Krajčovič, Ján farár
1795 - - 1844 - - Peťko, Andrej (1763-1844) farár
1844 - - 1859 - - Havas, Tomáš farár
1859 - - 1897 - - Peťko, Alexius farár
1897 - - 1922 - - Vlčák Juraj farár
1922 - - 1937 - - Rusko, Rudolf farár
1937 - - 1945 - - Chovančák, Karol správca farnosti
1945 - - 1951 - - Greš, Štefan správca farnosti
1951 - - 1987 - - Tonhäuser, Ignác farár