logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Nižný Slavkov

Zriadenie:
1214
Titul kostola:
P. M. Narod. (1214)
Iné mená:
1610 Nižný Slavkov: okres Sabinov/Prešovský kraj (Šarišská stolica)
1773 Alsó-Szalok, Nižny Slawkuw, 1786 Alschó-Sálok, Nieder-Schlauch, Nižný Slawkow, 1808 Alsó-Szálok, Unter-Schlauch, Nižní Slawkow, 1863–1913 Alsószalók, 1920– Nižný Slavkov
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Košická

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1783 - - 1793 - - Ivanics, Andreas farár
1793 - - 1796 - - Krajnik, Georgius farár
1797 - - 1805 - - Jeger, Pavol farár
1805 - - 1809 - - Binner, Jozef farár
1809 - - 1831 - - Szkurkay, Juraj farár
1832 - - 1833 - - Lesskó, Andrej farár
1833 - - 1848 - - Tulács, Alexander farár
1848 - - 1882 - - Kupiš, Ľudovít farár
1882 - - 1889 - - Brühl, Melichar administrátor
1889 - - 1925 - - FENYVESHÁZI, Andrej administrátor-farár
1926 - - 1930 - - Jacko, Ján (1898-1977) administrátor
1931 - - 1941 - - Ivanecký, Andrej administrátor
1941 - - 1952 - - Adamčák, Peter správca farnosti
1953 - - 1959 - - Harčar, Anton správca farnosti
1959 - - 1961 - - Bubán, Ján správca farnosti
1962 - - 1988 - - Kováč, Rayner Andrej, OFM správca farnosti
1988 - - 1988 - - Korem, Jozef excurrendo
1988 - - 1994 - - Macko, Ján farár
1994 - - 1995 - - Matuševský, Egíd farár