logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Nižný Medzev

Zriadenie:
zmienka 1430
Titul kostola:
P. M. Narod. (1732)
Iné mená:
1445 Medzev: okres Košice - okolie/Košický kraj (Abovská [Abovsko-turnianska] stolica) 1960 zlúč. o. Nižný Medzev a Vyšný Medzev.
1960– Medzev
Nižný Medzev: 1773 Alsó-Meczenzéff, Unter-Mezenziff, Nizny Meczenziff, 1786 Unter-Metzenseiffen, 1808 Alsó-Metzenzéf, Unter-Metzenseif, 1863 Alsómecenzéff, 1873–1882 Alsómetzenzéf, 1888–1902 Alsómecenzéf, 1907–1913 Mecenzéf, 1920 Nižný Medzev, 1927–1938 Nižný Medzev, Unter-Metzenseifen, Alsó-Mecenzéf, 1938–1948 Nižný Medzev, Unter-Metzenseifen, 1948–1960 Nižný Medzev
Vyšný Medzev: 1773 Felső-Meczenzéff, Ober-Mezenziff, Wissny Meczenziff, 1786 Ober-Metzenseiffen, 1808 Felső-Metzenzéf, Ober-Metzenseif, 1863, 1888–1913 Felsőmecenzéf, 1873–1882 Felsőmetzenzéf, 1920 Vyšný Medzev, 1927–1938 Vyšný Medzev, Ober-Metzenseifen, Felső-Mecenzéf, 1938–1948 Vyšný Medzev, Ober-Metzenseifen, 1948–1960 Vyšný Medzev
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Košická

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1792 - - 1833 - - Hubert, Ignác farár
1808 - - - - - Schindler, Ján administrátor
1831 - - 1837 ? - Makranczy, Ján administrátor
1834 - - 1849 - - Lindl, František farár
1849 - - 1858 - - Schmidt, Jozef (1778-1858) farár
1858 - - - - - Bercsinszky, Alojz farár
1904 - - - - - Schoberwalter, Anton administrátor-farár
1929 - - 1938 - - Knüppel, Kornel administrátor
1940 - - 1942 - - Siebert, Rudolf, Dr administrátor
1983 - - 1988 - - Mydla, Jozef, SJ farár
1988 - - 1990 - - Čižmár, Marián administrátor
1993 - - - - - Porvazník, Miroslav farár