logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Nižný Hrušov

Zriadenie:
1712
Titul kostola:
Božieho Tela (1922).
Iné mená:
1602 Nižný Hrušov: okres Vranov nad Topľou/Prešovský kraj (Zemplínska stolica)
1773 Alsó-Kürtvélyes, Nizny Hrussow, 1786 Alschó-Körtwélyesch, Nižný Hrussow, 1808 Alsó-Körtvélyes, Nižní Hrussow, 1863–1913 Alsókörtvélyesch, 1920 Hrušovík, Hrušov, 1927– Nižný Hrušov
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
1. Kladzany (20), 2. Kučín (410), k. P. M. Navšt. (1666), 3. Lesné (200), 4. Nižný Hrabovec (1.080), k. sv. Štefana (1666), 5. Poša (210), 6. Rakovec n. O. (260),
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Košická

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1785 - - 1790 - - Mayer, Ján (1750-1804) farár
1790 - - 1828 - - Kvartek, Andrej farár
1828 sept. 27. 1855 - - Somossy, Juraj administrátor-farár
1855 - - 1870 - - Forgáč, Ján (1816-1870) farár
1870 - - 1874 júl 10. Fodor, Alexander administrátor
1874 - - 1895 - - Marcinek, Jozef administrátor-farár
1895 - - 1909 - - Novák, Jozef, st administrátor
1909 - - 1927 - - Matuščák, Ján administrátor
1927 - - 1947 - - Sedlák, Eduard farár
1947 - - 1952 - - Árvay, Michal farár
1952 - - 1958 - - Klasovský, Štefan správca farnosti
1958 - - 1983 - - Mríz, Jozef správca farnosti
1984 - - 1987 - - Salka, Bartolomej farár
1987 - - 1997 - - Stahovec, František administrátor-farár
1997 - - 2001 - - Novák, Peter farár
2001 - - 2004 - - Babčák, Matej farár