logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Nižná Šebastová

Zriadenie:
1332
Titul kostola:
sv. Mena P. J. a P. M. (1634).
Iné mená:
1896 Prešov: okres Prešov/Prešovský kraj (Šarišská stolica) 1970 pričl. o. Nižná Šebastová, Solivar (1960 pričl. o. Soľná Baňa, Šváby), Šalgovík; 1970–1990 pričl. o. Haniska, Ľubotice, Šarišské Lúky.
1773 Eperiessinum, Eperjes, Pressow, 1786 Eperies, Eperiesinum, Fragopolis, Pressow, 1808 Eperiesinum, Eperjes, Eperies, Pressow, 1863–1913 Eperjes, 1920– Prešov
--------------
Nižná Šebastová: 1773 Alsó-Sebes, Nizny Sebes, 1786 Alschó-Schebesch, 1808 Alsó-Sebes, Dolní Ssebeš, 1863–1913 Alsósebes, 1920–1948 Nižný Šebeš, 1948–1970 Nižná Šebastová
Solivar: 1773 Soóvár, Soowar, 1786 Schówár, 1808 Sóvár, Soóvár, Salzburg, Slaná, 1863 Soovar, 1873–1913 Tótsóvár, 1920 Slaná, 1927–1970 Solivar
Soľná Baňa: 1873–1913 Sóbánya, 1920 Baňa, 1927–1960 Soľná Baňa
Šváby: 1863 Németsoóvár, 1873–1913 Németsóvár, 1920 Šváby, Šovár, 1927–1960 Šváby
Šalgovík: 1773 Salgocska, Salgovik, 1786 Schalgócschka, Ssalgowik, 1808 Salgócska, Ssalgowá, Ssalgowík, 1863 Salgo, 1873–1902 Salgó, 1907–1913 Sebessalgó, 1920–1970 Šalgovík
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
1. Ľubotice (časť Preš.), (1.750), k. P. M. Narod. (1806), 2. Vyšná Šebastová (850), k. sv. Kataríny (1625), 3. Podhradík (200), k. Najsv. Trojice (1755), 4. Šariš. Lúky časť Preš., (50), 5. Okružná (100).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Košická

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Lukáš(Nižná Šebastová,1332) kňaz
1332 medzi 1337 - - - Pavol(Nižná Šebastová,1332) kňaz
1777 - - - - - Brusini, Vincent, OFM administrátor
1792 - - 1794 - - Špál, Ladislav, OFM administrátor
1807 - - - - - Kulifaj, Celsus, OFM administrátor
1814 ? - - - - Janovszky, Venancián, OFM administrátor
1815 ? - - - - Susztrik, Peter, OFM administrátor
1817 ? - - - - Kuhajda, Hilarion, OFM administrátor
1824 ? - - - - Ulehla, Florián, OFM administrátor
1826 ? - - - - Szlatsányi, Kalist, OFM administrátor
1828 ? - - - - Rubesch, Lukáš, OFM administrátor
1829 ? - - - - Mikovič, Hieronym, OFM administrátor
1833 ? - - - - Ballay, Gothard, OFM administrátor
1835 ? - - - - Hubats, Tomáš, OFM administrátor
1837 ? - 1838 ? - Hranek, Sabinus, OFM administrátor
1838 ? - 1838 - - Király, Jozef František Xaver, OFM administrátor
1844 ? - 1847 - - Moravtsik, Bruno, OFM administrátor
1853 - - 1856 - - Kuchárek, Anaklét, OFM administrátor
1857 ? - 1865 ? - Kissó, Štefan, OFM administrátor
1865 ? - - - - Toman, Cézar, OFM administrátor
1871 ? - - - - Zsembery, Rudolf, OFM administrátor
1877 ? - - - - Steiger, Kamil, OFM administrátor
1878 - - 1888 - - Náhlik, Henrich Ľudovít, OFM administrátor
1888 - - - - - Borodács, Polykarp, OFM administrátor
1899 - - - - - Kessereö, Dominik, OFM administrátor
1914 - - 1919 - - Téglaši, Jozef, OFM administrátor
1925 ? - 1928 - - Kocháň, Bartolomej, OFM administrátor
1931 ? - - - - Loffay, Cyril Štefan, OFM administrátor
1946 - - 1950 - - Füredi, Vavrinec Ladislav, OFM správca farnosti
1950 - - 1953 - - Kováč, Rayner Andrej, OFM správca farnosti
1953 - - 1974 - - Murgaš, Matej Anton, OFM administrátor
1974 - - 1991 - - Juruš, Gabriel správca farnosti
1991 - - 2006 - - Balica, Milan farár
2006 - - - - - Gombita, Peter farár