logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Nižná Myšľa

Zriadenie:
zmienka 1332
Titul kostola:
sv. Mikuláša (1805)
Iné mená:
1588 Nižná Myšľa: okres Košice - okolie/Košický kraj (Abovská [Abovsko-turnianska] stolica)
1773 Alsó-Misle, Nižna Missla, 1786 Alschó-Mischle, 1808 Alsó-Mislye, Nižní Myssla, 1863–1913, 1938–1945 Alsómislye, 1920–1938, 1945– Nižná Myšľa
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
1. Vyšná Myšľa (1.050), k. P. M. Sedemb. (1891), kap. P. M. Sedemb. (1891), kap. sv. Jána Nep. (1920), kap. P. M. (1920).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Košická

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Peter(1332,Nižná Myšľa) kňaz
1332 medzi 1337 - - - Štefan(1332,Nižná Myšľa) kňaz
1332 medzi 1337 - - - Albert(1332,Nižná Myšľa) kňaz
1332 medzi 1337 - - - Neznámy kňaz kňaz
1788 - - 1803 - - Proháczka, Nikodém [Procházka] farár
1803 okt. 5. - - - Kubek, Ján farár
1805 - - 1813 - - Dónay, František farár
1811 - - 1812 - - Kalatay, Martin administrátor
1813 - - 1832 - - Kökh, František [RÖKH] farár
1832 - - 1841 - - Czár, Jozef farár
1841 - - 1846 - - Bratosevics, Ján farár
1846 - - 1855 - - Frnka, Ján administrátor-farár
1855 - - - - - Knauth, Fridrich farár
1885 - - 1887-1927 - - Duschek, Ján administrátor
1887 - - 1927 - - Duschek, Ján farár
1927 - - 1932 - - Kunder, Peter dočasný administrátor
1932 - - 1932 po - Bottka, Ján administrátor
1932 máj 1. 1959 - - Szekeres, Ján (1885-1966) administrátor
1959 okt. 1. 1.10.1964 - - Kováč, Vincent farár
1960 - - 1963 - - Kováč, Vincent správca farnosti
1964 - - 1992 - - Dráb, Jozef správca farnosti
1921 - - - - - Jurčišin, Ferdinand excurrendo z f. Trstené pri Hornáde
1996 - - 1996 - - Kertýs, Martin administrátor
1996 - - 2002 - - Sedlák, Peter farár
2002 - - - - - Jancusko, Stanislav farár