logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Nesvady

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
Kostol sv. Jozefa
Iné mená:
Nesvady: okres Komárno/Nitriansky kraj (Komárňanská stolica) 1968 vyčl. o. Vrbová nad Váhom.
1773, 1808, 1863–1920, 1938–1945 Naszvad, 1786 Naszwad, 1927–1938, 1945–1948 Nasvad, Naszvad, 1948– Nesvady
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Trnavská
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1285 sp. - - - - Gebse farár
1332 medzi 1337 - - - Ján (Nesvady, 1332) farár
1561 sp. Et 1562 - - Kömley, Ladislav farár
1562 - - - - - Juraj (Kostolná Gala, 1562) farár
1604 - - - - - Papp, Ján (17. stor.) farár
1613 sp. - - - - Érsekujváry, Wolfgang farár
1630 - - - - - Zavar Gabriel. farár
1634 - - - - - Érsekujváry, Ondrej farár
1636 - - - - - Nagy, Ondrej (Nesvady, 1636) farár
1647 sp. - - - - Meró, Ignác farár
1673 jún 9. - - - Baksay, Ondrej farár
1692 apr. 24. +1703 - - Ballady, Ondrej farár
1703 apr. 14. 1707 mar. - Üreghy Joannes, Franciscus. farár
1707 máj 17. 1709 jún - Kiss, František (18. stor.) farár
1709 jún - 1714 jan. - Uprázdnené
1714 jan. 23. 1714 - - Velenczey Georgius. farár
1714 apr. 19. 1723 apr. - Rozánszky, Gabriel farár
1723 apr. 15. +1743 dec. 4. Kovácsóczy, Štefan farár
1743 okt. 11. 1763 - - Frummer, Ján farár
1763 máj 31. 1773 jún 15. Horváth, Jozef (1730-1808) farár
1773 jún 15. +1807 jún 17. Zsilavy Andreas. farár
1807 júl 29. +1809 dec. 24. Némethy, Ján (Nesvady, -1809) farár
1810 mar. 20. +1832 apr. 10. Józan, Ján farár
1832 jún 6. 1844 jan. 1. Nedecký, Jozef farár
1844 jan. 16. 1855 okt. - Erős, Ignac farár
1855 nov. 1. +1874 aug. 14. Répássy, Ján (1803-1879) farár
1874 okt. 23. +1879 aug. 21. Gyürky, Vincent farár
1879 - - 1879 - - Varga, Jozef 1853 administrátor
1879 sept. 10. 1881 júl 7. Galamboš, Koloman, CM farár
1881 sept. 11. +1887 okt. 18. Fehér, Ján Chryzostom (1823-1887) farár
1887 - - 1888 - - Csepy, Pavol administrátor
1888 - - 1907 - - Čemez, Anton farár
1907 - - 1907 - - Bodor, Vojtech administrátor
1907 - - 1916 - - Gaál, Štefan farár
1916 - - 1942 ? - Wiedermann, Karol farár
1942 - - 1945 - - Weisz František farár
1945 - - 1950 ? - Hóka Imrich administrátor
1950 - - 1951 - - Preiml, Ján správca farnosti
1951 - - 1958 - - Oroszlány, Juraj správca farnosti
1959 - - 1992 - - Szabó, Ľudovít správca farnosti dekan