logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Nemecká

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
Kostol sv. Mikuláša
Iné mená:
Nemecká: okres Brezno/Banskobystrický kraj (Zvolenská stolica) 1961 pričl. o. Dubová; 1976 pričl. o. Zámostie.
1773, 1786 Nemeczka, 1808 Nemeczka, Německá, 1863, 1877–1882 Nemecka, 1873 Nemecke, 1888 Németfalu, 1892–1902 Németfalva, 1907–1913 Garamnémetfalva, 1920– Nemecká
-----------------------
Dubová: 1773, 1808, 1873–1882 Dubova, 1786 Dubowa, 1863 Dobova, 1888–1913 Garamszentmiklós, 1920–1961 Dubová
Zámostie: 1773 Zamostia, 1786 Zamoschtia, 1808 Zámostya, Zámostí, Zámostjé, 1863 Zámostja, 1873–1882 Zámosztja, 1888–1913 Garamhidvég, 1920–1976 Zámostie
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
1. Ráztoka (600), kap. p. Navšt. (1832), 2. Zámostie (300), kap. sv. Jozefa (1835).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Banskobystrická
Stručné dejiny:
Dnešná obec Nemecká vznikla r. 1960 zlúčením obcí Nemecká a Dubová. Leží na oboch brehoch Hrona. Za feudalizmu patrila ku ľupčianskemu panstvu.
Farnosť je veľmi starobylá. Pravdepodobne prvá, ktorá vznikla vedľa hradnej fary v Sl. Ľupči. Spomínajú ju pápežské decimačné protokoly. V Pazmáňovom katalógu sa menovala „Parochia s. Nicolai de juxta Gron“. V Königsbergovom testamente „S. Nicla“. Na konci 16.st. sa stala evanjelickou. R. 1673 ju gen. Collalto odovzdal katolíkom. Jej správu prevzali piaristi. Zakrátko však faru zaujal svetský kňaz Bajmóczy. Za tököliovcov sa vrátil ev. F. Po povstaní bola zase katolícka. Za rákoczyovcov bola pridelená ev. Posledného ev. F Dubovského vypovedali r. 1710. Od vtedy trvá katolícka správa. Bola to významná fara. Z jej územia vznikli nové farnosti v Lopeji, Predajnej, Valaskej, Brusne a H. Lehote.

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Juraj (Dubová, 1332) farár
1558 a 1561 - sp. - Koza, Baltazár farár Zar1. uvádza r. 1543 a 1568 sp. Kto sa v tom má vyznať?
1673 sept. 8. 1674 - - Bajmóczy, Michal Ján farár
1686 máj 21. 1690 - - Čermák, Mikuláš farár
1690 apr. 12. 1693 apr. 7. Pudmay, Matej Benjamín farár
1709 nov. 26. 1709 dec. 6. Hanusek, Pavol farár
1709 dec. 7. 1735 - - Sinkay, Andrej farár
1735 jún 13. 1742 - - Lacko, Matej farár
1742 dec. 2. +1754 apr. 4. Mialtró, Pavol farár
1754 Ju1. 9. +1757 sept. 13. Cipciar, Jakub Žigmund farár
1757 nov. 21. +1771 jan. 9. Sovovič, Štefan farár
1771 - - 1777 - - Zábrecký Juraj farár
1777 - - 1788 - - Schumann, Karol farár
1788 - - 1800 - - Valiček, František farár
1800 - - 1806 - - Stephani Martin farár
1806 - - 1846 - - Fodor Michal (1743-1846) farár
1847 - - 1854 - - Rakovský, Ján (Dubová, -1853) farár
1852 sp. - - - - Rakovský, Ján (Dubová, -1853) farár
1854 - - 1869 - - Lepényi, Martin farár
1854 sp. - - - - Peťko, Andrej (1823-1873) farár
1856 sp. - 1866 sp. - Lepényi, Martin farár
1869 - - 1899 - - Bittera, Ferdinand farár
1899 - - 1899 - - Miko, Juraj farár
1899 - - 1908 - - Gašpar, František farár
1908 - - 1920 - - Gröne, Ľudevít farár
1920 - - 1925 - - Pánik, Jozef farár
1925 - - 1935 - - Gregor, Ján farár
1935 - - 1942 - - Róm, Róbert farár
1942 - - 1967 - - Majerčák, Pavol farár
1967 - - 1985 - - Sitár, Pavol správca farnosti