logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Necpaly

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
Kostol sv. Ladislava kráľa
Iné mená:
Necpaly: okres Martin/Žilinský kraj (Turčianska stolica) po 1808 pričl. o. Kostolište.
1773 Neczpal, Neczpaly, 1786 Neczpal, 1808 Neczpál, Necpaly, 1863 Neszpal és Kosztolistye, 1873–1888, 1913 Necpál, 1892–1907 Necpáll, 1920– Necpaly
---------------------
Kostolište: 1773 Kosztolistye, Kostolistye, 1786 Kosztolischtye, 1808 Kosztolistye, Kostolisstě, Kosstelisstě
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
1. Belá (240), k. Božieho Tela (14. st.), 2. Blatnica, Daňová, 3. Folkušová-Sebeslavice, k. sv. Ondreja (13. st.).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Banskobystrická
Stručné dejiny:
Farnosť je starobylá, v Pazmáňovom katalógu sa píše Neszpál. Skoro odpadla ku novej viere. R. 1673 bola vrátená katolíkom. Za tököliovcov bola ev. Po nich ostali Necpaly filiálkou Belej. Za rákoczyovcov taktiež boli prisúdené evanjelikom. R. 1709 sa kostol vrátil katolíkom a farár Balažovič sa natrvalo presťahoval do Necpál z Belej, ktorá ostala filiálkou.
V období od 70. rokov 20. storočia nebola farnosť obsadená a bola spravovaná z farnosti Turčiansky Peter. V prvej polovici 90.-tych rokov bola farnosť sv. Ladislava zrušená a Necpaly pripojené k farnosti v Turčianskom Petri.
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1360 sp. - - - - Peter (Necpaly, 1360) farár
1515 - - - - - Juraj farár
1550 sp. - - - - Peter (Necpaly, 1550) farár
1559 sp. - - - - Mikuláš (Necpaly, 1559) farár
1560 sp - - - - Michal Bradatý /Barbatus/ farár
1677 - - 1678 - - Vaskovics Adamus, Joannes. farár
1678 mar. 30. 1688 - - Jurčák, Vojtech excurrendo z Belej
1688 nov. 9. 1697 - - Kardoš, Ján excurrendo z Belej
1697 jún - 1697 - - Kolossy, Juraj (Necpaly, 1697) excurrendo z Belej
1697 dec. 5. 1704 jún 18. Vranovics Martinus, Ignatius. excurrendo z Belej
1704 aug. 8. 1705 - - Golkovič, Ján excurrendo z Belej
1705 jún 13. 1705 - - Domanický, Ján (?-1748) excurrendo z Belej
1705 nov. 20. 1708 - - Borinský, Ján excurrendo z Belej
1708 máj 8. 1710 - - Pullis, Juraj excurrendo z Belej
1710 mar. 16. 1741 júl 14. Balažovič, Ján farár
1741 aug. 5. +1743 jan. 7. Tomka, Ján farár
1743 feb. 27. +1744 sept. 13. Köszeghy, Anton farár
1744 okt. 1. 1749 feb. 19. Pinka, Ignác farár
1749 mar. 30. 1750 - - Bernolák, Ján (?-1761) farár
1750 jún 19. 1751 sept. 16. Brankovič, Pavol farár
1751 sept. 25. 1752 nov. 13. Piaček, Ján (Necpaly, 1751) farár
1752 dec. 16. 1755 - - Istvánffy, Michal farár
1755 jún 26. 1755 okt. 3. Kain, Dávid farár
1755 okt. 3. 1761 máj 17. Gábor, Michal farár
1761 jún 6. +1768 mar. 18. Zsámbokréthy Thomas. farár
1768 apr. 7. 1803 - - Čelko, Jozef (1741-1803) farár
1803 - - 1807 - - Fogt, Jozef farár
1807 - - 1821 - - Mayer, Jakub farár
1821 - - 1821 - - Simunyi, Juraj farár
1821 - - 1834 - - Čermák, Andrej (1750?-1834) farár
1834 - - 1835 - - Kisska, Rudolf farár
1835 - - 1844 - - Halabuk, Ján farár
1844 - - 1873 - - Nágel, František (1810-1872) farár
1873 - - 1883 - - Riedl, Alojz farár
1883 - - 1895 - - Kováčik, Juraj (1850-1932) farár
1895 - - 1895 - - Lábay, Ferdinand administrátor
1895 - - 1903 - - Komora, Ján farár
1903 - - 1903 - - Koleštík, Pavel administrátor
1903 - - 1914 - - Kianička, Stanislav farár
1914 - - 1922 - - Koza-Matejov, Juraj správca farnosti, farár 1920 farár
1922 - - 1927 - - Koleštík, Pavel farár
1927 - - 1938 - - Tomeček Vincent správca farnosti, farár 1933 farár
1938 po - 1939 - - Števek, Viktor správca farnosti
1939 - - 1939 - - Szójózsef Vojtech administrátor
1939 - - 1942 - - Sojčák, Andrej farár
1942 - - 1953 - - Láclavík, Martin správca farnosti
1953 - - 1957 - - Šimičák Jozef farár
1957 - - 1958 - - Šimunek, Anton správca farnosti
1958 - - 1959 - - Zaťko, Matej správca farnosti
1959 - - 1973 - - spravuje sa z Turč. Petra excurrendo
1973 - - 1977 - - Ďurica, Ján, SJ správca farnosti
1977 - - 1978 - - Nociar, Jozef správca farnosti